Czech Republic
Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Vyberte zemi
 • Default Alternative Text

  Podnikáme smysluplné kroky

  Klimatická změna vyžaduje konkrétní a smysluplná opatření. Podívejte se, co v této oblasti děláme a jak podporujeme ostatní ve zprávě o udržitelnosti 2017 – 2018 Schneider Sustainability Report.

  Podívejte se na naše výsledky
 • Default Alternative Text

  Nová značka Green Premium

  Nová ekologická značka Green Premium poskytuje našim zákazníkům zdravější produkty s transparentními informacemi o ochraně životního prostředí a shodě s předpisy. V současnosti více než 75 % našich produktových tržeb pochází z řešení Green Premium.

  Více informací
 • Silhouette Of People On Greeting To The Sun Installation At Sunset.

  Jaká je vaše ekologická stopa?

  Využíváte více zdrojů, než je naše planeta schopná vyprodukovat?

  Spočítejte si svou environmentální stopu
  V této digitální ekonomice se celosvětový dodavatelský řetězec společnosti Schneider Electric vyvíjí, aby byl přizpůsobenější, udržitelnější a propojenější s naší strategií Tailored Supply Chain 4.0, která je podporována řešeními EcoStruxure.

  Přizpůsobený: Úspěch našich zákazníků je naše vášeň: vždy se snažíme poskytnout to, co oceňují, a zároveň podporovat jejich růst a efektivitu.

  Udržitelný: Vzhledem k tomu, že udržitelnost má v našem dodavatelském řetězci prioritu, optimalizujeme zdroje rozvojem kruhového dodavatelského řetězce s čistými a bezpečnými závody využívajícími obnovitelnou energii. 

  Připojené: Náš digitální a inteligentní dodavatelský řetězec podporovaný systémy EcoStruxure poskytuje zákazníkům transparentnost, optimalizuje celkovou efektivitu a spolehlivost prostředků.
  Výchozí alternativní text

  Tailored Supply Chain 4.0

  Výchozí alternativní text

  Ceníme si odpadu

  Podporujeme „posedlost nulovým odpadem“ ve všech našich závodech na celém světě. Minimalizace, opětovné využití, recyklace odpadu a minimalizace skládkování se staly nedílnou součástí výkonnostních ukazatelů našich závodů a distribučních středisek a vidíme neustálý pokrok. Jsme hrdí na to, že v roce 2017 máme 130 závodů, které „produkují téměř nulový odpad“ a naším cílem je 200 závodů v roce 2020. Naše globální míra odklánění skládkového odpadu se v průběhu 10 let zvýšila o 15 bodů a v roce 2017 dosáhla 94 %.

  Zjistěte více

  Společnost Schneider Electric zavedla integrovaný systém managementu, který zajišťuje neustálé zlepšování v oblasti životního prostředí (ISO 14 001), bezpečnosti (ISO 45 001), energie (ISO 50 001) a kvality (ISO 9 001). Certifikace ISO 14001 nám pomáhá neustále zlepšovat environmentální shodu našich pracovišť. V roce 2017 bylo 263 pracovišť certifikováno dle ISO 14 001. Všechna tato pracoviště přispívají k environmentálnímu reportingu a cílům skupiny. 130 pracovišť bylo rovněž certifikováno dle ISO 50 001 pro podporu našich ambicí v oblasti energetické excelence a meziročního růstu energetické účinnosti. A konečně, ISO 45 001 umožňuje posílit naši kulturu bezpečnosti a definovat robustní řízení bezpečnosti.
  V místnosti datového centra, datová řešení, správa datových center.

  Ekologicky efektivní výroba

  Výchozí alternativní text

  CO₂ efektivita v přepravě

  Společnost Schneider Electric je mezinárodní společnost působící ve více než 100 zemích s rozsáhlým přepravním programem, který propojuje naše závody a zajišťuje dodávky zákazníkům. V roce 2017 jsme odeslali 2400 kilotun zboží, z toho 74 % po silnici, 23 % po moři a 3 % letecky. Mezi lety 2015 a 2017 jsme založili nový program snižování emisí CO  s cílem dosáhnout snížení o 10 % v průběhu 3 let. Na konci roku 2017 jsme tohoto cíle dosáhli snížením našich emisí CO  z přepravy v průměru o 10,3 % za 3 roky. Nejdůležitější opatření zahrnovala přechod z letecké na silniční přepravu, zvýšení přepravované zátěže a optimalizaci přepravních tras. V letech 2018 - 2020 plánujeme snížit emise CO  z přepravy o dalších 10 %.
  Snažíme se spolupracovat s našimi dodavateli na naší cestě udržitelnosti.
  Od roku 2011 je výkon v oblasti udržitelnosti jedním ze 7 pilířů hodnocení strategických dodavatelů podle normy ISO 26 000. Do roku 2020 se zaměřujeme na zvýšení průměrného skóre těchto hodnocení ISO 26 000 o 5 bodů ze 100.
  Společnost Schneider Electric se rovněž zavázala k zavedení programu vigilance, který pomáhá předcházet vážným rizikům v oblasti pracovních sil, BOZP a ŽP a firemní integrity. Do roku 2020 projde 300 dodavatelů auditem na místě.
  V neposlední řadě spolupracujeme s dodavateli na nákupu udržitelných materiálů, sledování konfliktních minerálů a vyřazování nebezpečných látek. Například se zaměřujeme na to, abychom do roku 2020 používali 100% recyklované nebo certifikované kartony a palety pro přepravní obaly.

  Zjistěte si více

  Distribuce elektrické energie, elektrické sloupy a vedení při západu slunce.

  Práce s našimi dodavateli

  Klíčové údaje o dodavatelském řetězci z roku 2017

  • 358 Audity na místě, které zahrnovaly kritéria udržitelnosti
  • 10,3 % úspory energie v našich závodech v porovnání s rokem 2014
  • 88 % strategických dodavatelů prošlo nezávislým auditem udržitelného rozvoje v letech 2015-2017
  • 10 % Snížení emisí CO₂ z přepravy v období 2015-2017
  • 130 závodů vozí „prakticky nulový odpad na skládky“
  • 70 % příslušných nakupovaných surovin bylo potvrzeno jako „nekonfliktní“ ve smyslu nařízení o konfliktních minerálech z roku 2012
  Chatujte s námi

  Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!