Czech Republic
Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Vyberte zemi

Našich zákazníků si vážíme

Ve společnosti Schneider Electric si dáváme záležet na svých aktivitách a máme jasnou vizi, jak bychom je měli uskutečňovat. Věříme, že základem skvělých společností jsou skvělí lidé a že skvělí lidé chtějí pracovat pro společnosti, které přistupují k podnikání eticky a odpovědně. Základem našeho podnikání je důvěra. Naše akce, interakce a transakce pomáhají budovat důvěru uvnitř komunit, společností a zemí, kde poskytujeme služby. Jsme odpovědná společnost, která je založená na udržitelných a dlouhodobých obchodních praktikách s čistou bilancí.

„Jako generální ředitel společnosti Schneider Electric, člen Výboru Global Compactu a prezident Global Compact France pod OSN, bych rád potvrdil své neutuchající odhodlání jednat v souladu s těmi nejvyššími etickými normami.“

61/5000 Jean-Pascal Tricoire,
Generální ředitel a předseda představenstva Schneider Electric
Výchozí alternativní text
 • Naše zásady odpovědnosti

  V každém okamžiku si musíme pravdivě klást otázku:
  • Vážíme si lidí a respektujeme jejich lidská práva?
  • Podnikáme v souladu s etickými zásadami?
  • Je naše chování v digitálním světě bezpečné?
  • Usilujeme o pozitivní vliv na životní prostředí?
  • Chováme se společensky odpovědně?

  Stáhněte si naše zásady odpovědnosti
  Default Alternative Text
 • Výchozí alternativní text
  Zelená linka Zelená linka je globální podpora společnosti Schneider Electric pro externí zainteresované strany. Je to důvěrný kanál, jehož prostřednictvím můžete klást otázky a poukazovat na problémy v oblasti etiky, dodržování zásad odpovědnosti a souvisejících politik společnosti Schneider Electric. Nahlaste etický problém
 • Výchozí alternativní text
  Červená linka Červená linka je naším interním systémem upozornění, který je určený zaměstnancům. Poskytuje podporu lidem ve složitých a obtížných situacích. Se všemi předanými údaji se zachází jako s citlivými informacemi, aby informátoři mohli podávat zprávy o přestupcích bez obav z pronásledování.

  Pokud jste zaměstnanec společnosti Schneider, přejděte do sítě intranet a podejte zprávu.
 • Chováme se odpovědně

  Naše zásady odpovědnosti se vztahují na všechny, kdo pracují ve společnosti Schneider nebo v kterékoli z našich koncernových společností. Platí pro všechny smluvní strany, nezávislé pracovníky nebo osoby pracující v našich prostorách. Tyto zásady dále slouží jako inspirace pro naši politiku týkající se externích zúčastněných stran, dodavatelů a subdodavatelů.

  Co očekáváme od dodavatelů
  Default Alternative Text
 • Náš pokrok v odhodlání jednat v souladu s etikou

  Ověřte si, jak daleko jsme v našem odhodlání, abyste měli jistotu, že používáme čestné, humánní a etické obchodní praktiky.

  Přečtěte si zprávu o udržitelnosti
  Default Alternative Text

Další informace o našem závazku udržitelnosti

Zjistěte si více
Chatujte s námi

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!