Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Našich zákazníků si vážíme

Ve společnosti Schneider Electric si dáváme záležet na svých aktivitách a máme jasnou vizi, jak bychom je měli uskutečňovat. Věříme, že základem skvělých společností jsou skvělí lidé a že skvělí lidé chtějí pracovat pro společnosti, které přistupují k podnikání eticky a odpovědně. Základem našeho podnikání je důvěra. Naše akce, interakce a transakce pomáhají budovat důvěru uvnitř komunit, společností a zemí, kde poskytujeme služby. Jsme odpovědná společnost, která je založená na udržitelných a dlouhodobých obchodních praktikách s čistou bilancí. „Jako generální ředitel společnosti Schneider Electric, člen Výboru Global Compactu a prezident Global Compact France pod OSN, bych rád potvrdil své neutuchající odhodlání jednat v souladu s těmi nejvyššími etickými normami.“ 61/5000 Jean-Pascal Tricoire, Generální ředitel a předseda představenstva Schneider Electric
 • Default Alternative Text

  Naše zásady odpovědnosti

  V každém okamžiku si musíme pravdivě klást otázku: • Vážíme si lidí a respektujeme jejich lidská práva? • Podnikáme v souladu s etickými zásadami? • Je naše chování v digitálním světě bezpečné? • Usilujeme o pozitivní vliv na životní prostředí? • Chováme se společensky odpovědně?
Výchozí alternativní text

Zelená linka

Zelená linka je globální podpora společnosti Schneider Electric pro externí zainteresované strany. Je to důvěrný kanál, jehož prostřednictvím můžete klást otázky a poukazovat na problémy v oblasti etiky, dodržování zásad odpovědnosti a souvisejících politik společnosti Schneider Electric.
Výchozí alternativní text

Červená linka

Červená linka je naším interním systémem upozornění, který je určený zaměstnancům. Poskytuje podporu lidem ve složitých a obtížných situacích. Se všemi předanými údaji se zachází jako s citlivými informacemi, aby informátoři mohli podávat zprávy o přestupcích bez obav z pronásledování. Pokud jste zaměstnanec společnosti Schneider, přejděte do sítě intranet a podejte zprávu.
 • Default Alternative Text

  Chováme se odpovědně

  Naše zásady odpovědnosti se vztahují na všechny, kdo pracují ve společnosti Schneider nebo v kterékoli z našich koncernových společností. Platí pro všechny smluvní strany, nezávislé pracovníky nebo osoby pracující v našich prostorách. Tyto zásady dále slouží jako inspirace pro naši politiku týkající se externích zúčastněných stran, dodavatelů a subdodavatelů.
 • Default Alternative Text

  Náš pokrok v odhodlání jednat v souladu s etikou

  Ověřte si, jak daleko jsme v našem odhodlání, abyste měli jistotu, že používáme čestné, humánní a etické obchodní praktiky.
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Zdarma"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Prohlédnout"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerCZ"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Váš prohlížeč je zastaralý a obsahuje známé bezpečnostní hrozby. Rovněž nemusí správně zobrazovat naše nebo jiné internetové stránky. Prosím aktualizujte váš internetový prohlížeč, abyste mohli využívat všechny funkce našich stránek. Pro optimální funkcionalitu doporučujeme používat Internet Explorer 9 nebo novější.