Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Jakým způsobem detekovat výšku hladiny kapalin bez použití ponořených sond nebo kapacitního snímače?

Pokud není na hladině kapaliny pěna, pak lze použít ultrazvukový snímač s nespojitým XX630A3PCM12 nebo spojitým XX930A3A2M12 výstupem.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?