Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Co znamená funkce nuceného rozepnutí rozpínacího kontaktu u polohových spínačů?

V případě svaření rozpínacího kontaktu například při spínání neadekvátní zátěže dojde při dostatečném zapůsobení na hlavici spínače (při dosažení bodu P) k rozepnutí svařeného rozpínacího kontaktu.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?