Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Jak řešit, že nelze nastartovat bezpečnostní modul XPSA?

Ověřte, zda jsou uzavřené bezpečnostní monitorované okruhy. Každý okruh má vlastní indikační LED na čelním panelu modulu XPSA. LED nesvítí při přerušeném okruhu. Další příčinou může být neuzavřená zpětná vazba „EDM“ (pravděpodobně svařený stykač).
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?