Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Jak řešit funkci nouzového zastavení v aplikacích s frekvenčním měničem?

Měniče ATV32 nebo ATV71 jsou vybaveny certifikovaným bezpečnostním vstupem PWR nebo STO. Tento bezpečnostní vstup zapojíte k výstupům bezpečnostního modulu Preventa. Při uvedení těchto vstupů do logické „0“ je aktivována funkce nouzového zastavení.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?