Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Jak řešit zakrytí ovladače nouzového zastavení proti náhodnému stisknutí?

Ovladač nouzového zastavení musí být vždy k dispozici v případě potřeby. Žádný mechanický kryt nesmí bránit stisknutí tlačítka. Lze však použít objímku, která umožňuje zamknutí hlavice nouzového zastavení v aktivovaném stavu pomocí třmenového zámku. Tato objímka je osazována jako kryt hlavice ovladače nouzového zastavení, ale slouží především pro případ zamknutí hlavice.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?