Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Jak spíná zátěž detektor pohybu Unica MGU3.525.xx?

Tento typ spíná zátěž pomocí reléového výstupu. Zátěž lze tedy volit dle parametrů reléového výstupu.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?