Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Jsou ve výrobcích Schneider Electric použity vzácné kovy tantal, zlato, cín a wolfram? Pokud ano, nepocházejí z tzv. zakázaných oblastí těžby?

Zde je odkaz na naše webové strránky týkající se této problematiky:
http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/group/sustainable-development-and-foundation/social-commitments/conflict-minerals.page
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?