Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Je pro jistič (nadřazená ochrana) C60H-DC-4C-2 a jistič (přiřazená ochrana) C60H-DC-0,5C-2 zajištěna úplná selektivita?

V případě 220 VDC nemáme k dispozici oficiální tabulky pro selektivitu jističů. Byl však proveden test selektivity v našem simulačním nástroji a kombinace C60H-DC-4C-2 (nadřazený jistič) a C60H-DC-0,5C-2 by měla mít zajištěnu úplnou selektivitu.
 
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?