Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Máte ke koncovým spínačům ZCK k dispozici certifikát kouřivosti a hořlavosti dle DIN 5510-2 nebo EN 45545-2?

Dle standardu EN 45545-2 je pro malé hmotnosti hořlavých látek <<10 gramů tolerováno, že není nutné dokládat hořlavost a kouřivost plastových materiálů.
V případě hlavice ZCKE629, která obsahuje pouze 1,2 gramů hořlavých materiálů, je tedy tohoto požadavku dosaženo.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?