Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Co znamená THV u proudových chráničů?

Zkratka THV znamená "thermal overload protection". Je to určitý Factor 1,6, kterým lze zvýšit proudovou velikost chrániče, např. 25A x 1,6 = 40A. 
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?