Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Je možné trvale napájené blokování jističů NSX pomocí vypínací cívky?

Potvrzujeme, že trvalé napájení vypínací cívky u jističů řady Compact NSX je možné.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?