Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Je možné svodič iPRF1 12,5 chránit pojistkami?

Ano, lze, a sice pojistkami NH 50A gG max.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?