Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Jaký typ spínače použít, aby obsluha nemusela klapku při ovládání žaluzií držet?

Vhodné je použít žaluziový spínač s referencí MGU3.208.18, který drží sepnutý v poloze nahoru nebo dolů.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?