Nejčastější technické dotazy

Zadejte dotaz

Jak nahradit koncový spínač - typ XCKP119?

Náhrada je ZCP21 + ZCE01 + ZCY19 + ZCPEG11.
Bylo to pro vás užitečné?
Co můžeme udělat pro zlepšení informací?