Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

  • Zlepšení automatizace těžební společnosti

Výchozí alternativní text
Program Collaborative Automation Partner Program (CAPP) sdružuje naše technologické partnery, kteří poskytují zásadní komponenty pro naše zákaznická řešení.

Program Schneider Electric Collaborative Automation Partner Program (CAPP) spolupracuje se strategickými partnery z celého světa, kteří poskytují zásadní komponenty pro naše zákaznická řešení.

Tato spolupráce se projevila v projektu těžební společnosti realizovaném společností Schneider Electric a jejím zlatým strategickým partnerem, společností Hilscher.

Společnost Schneider Electric je uznávána jako přední firma v oblasti poskytování řešení pro odvětví těžby a zpracování nerostných surovin. V tomto případě zákazník v Argentině využil naše služby pro svůj závod na výrobu uhličitanu lithného. Lithium není přirozeně se vyskytujícím prvkem v přírodě, ale je obsaženo ve specifických typech hornin nebo ve slaných jezerech. K produkci uhličitanu lithného tato společnost využívá velké solené jezero nacházející se v severní části země. Její závod se skládá z několika výrobních zařízení umístěných ve vysoké nadmořské výšce.

Výzva

Před tímto projektem zpracovatelský závod používal kontrolory třetích stran k monitorování terénních I/O a dalších zařízení, která byla propojena prostřednictvím komunikační infrastruktury PROFINET. Pro zajištění řádného chodu mnoha dílčích procesů závodu tento zákazník používal frekvenční měniče (VFD - ATV71) společnosti Schneider Electric a řídicí jednotky motorů (MCC – M340). Tyto řídicí jednotky měly komunikační front-end, který využíval proprietární protokol Schneideru pro komunikaci se vstupy a výstupy.

Zákazník chtěl jít ještě dále a vytvořit jednotné řízení automatizačního systému závodu a jeho dílčích provozů. Za tímto účelem požádali společnost Schneider Electric, aby integrovala nákladově efektivní řešení, které by, kromě řízení frekvenčních měničů, monitorovalo a řídilo vstupy a výstupy MCC. To vyžadovalo zapojení strategického partnera, společnosti Hilscher, která zajistila překlad proprietárních I/O signálů do standardního protokolu PROFINET používaného v celém závodu.

Řešení

Společnost Hilscher dodala svou bránu NT100-RE-EN z řady Hilscher netTAP 100, která je speciálně navržena pro náročné konverze. Jedná se o víceúčelový a adaptabilní adaptér PROFINET I/O controller to EtherNet/IP, který podporuje funkcionalitu master/slave v libovolné kombinaci. Zařízení společnosti Hilscher dále podporuje tvorbu sériových protokolů pomocí skriptovacího jazyka netSCRIPT založeného na Lua. Schneider Electric byl schopen využít plně vybavené vývojové prostředí, které umožnilo pohodlné a rychlé programování jakéhokoli proprietárního sériového protokolu.

Výhody

Toto řešení bylo přesně to, co zákazník společnosti Schneider Electric chtěl, protože je nejen nákladově efektivní, ale zařízení společnosti Hilscher dokáže synchronizovat komunikační protokoly společnosti Schneider s otevřeným světem PROFINET. Umožňuje též těžební společnosti nadále používat frekvenční měniče a řídicí jednotky motorů společnosti Schneider Electric s proprietární I/O komunikací, a přitom zajistit jednotné řízení procesu od procesního řídicího systému až po úroveň terénních zařízení. Celkové řešení navíc zrychlilo implementaci systému.

Rogelio Hernandez, vedoucí projektu společnosti Schneider Electric, uvedl: „ Hilscher nabídl vysoce flexibilní řešení v kompaktním formátu, které bylo dodáno se snadno použitelným programovacím nástrojem pro rychlou konfiguraci.“ Díky spojení se společností Hilscher, technologickým partnerem CAPP, dokázala společnost Schneider Electric poskytnout tomuto zákazníkovi nejlepší řešení, které splňuje požadavky na nízké náklady, rychlou konfiguraci a jednoduchou implementaci.

Poznejte program Collaborative Automation Technology Partners

Program Collaborative Automation Partner Program (CAPP) vám umožňuje vybudovat kompletní řešení tak, že si vyberete technologii jednoho z našich partnerů a integrujete ji s nabídkou Schneider Electric.
Další informace

Chat je dostupný