Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Elektřina je všude – doma i na pracovišti, uvnitř i vně. Stejně tak rizika s ní spojená. Buďte v bezpečí, rozvíjejte své podnikání a naučte své zákazníky, jak bezpečnými postupy a produkty minimalizovat riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Základy elektrické bezpečnosti

  Prozkoumejte pět hlavních oblastí, které jsou zásadní pro bezpečnost vašich elektricjých instalací.

Více informací o bezpečnosti a školeních

Připojte se k našemu programu pro elektrikáře, který je speciálně přizpůsoben vašim jedinečným potřebám.

Zpět nahoru

Abychom zmírnili elektrická rizika, používají naše výrobky a řešení izolační materiály, které zajišťují vysokou odolnost vůči vysokým teplotám a vlhkosti a mechanickou odolnost. Jsou plně v souladu s normami a certifikacemi vládních úřadů kvality.

Populární produkty

Zpět nahoru

Úderu elektrickým proudem zabraňuje bezpečné spojení každého zapouzdřeného spotřebiče s ochranným vodičem. Ochranné zařízení (MCB nebo RCD) vypne obvod, jakmile je kovový kryt pod napětím.
 • Default Alternative Text

  Nebezpečí

  Pokud je uvnitř stroje poškozena izolace, její ochranný kryt se může dostat do kontaktu s živými částmi. Kovový kryt pak může být pod napětím. Pokud se stroje dotkne člověk, bude zasažen elektrickým proudem. Chcete-li zobrazit řešení, přejděte na další snímek.
 • Default Alternative Text

  Řešení

  Ochrana proti nepřímému kontaktu může být zajištěna jističem, pokud je ochranný vodič (PE) připojen ke zdroji napětí (Systém TN). Pokud je detekován nebezpečný proud, jistič zajistí vybavení. Citlivost ochranného zařízení musí být vypočtena podle impedance uzemnění.

Populární produkty

Zpět nahoru

Můžete chránit své zákazníky tím, že budete držet potenciálně nebezpečné prvky mimo místa vystavená vodě. Dobrým opatřením je také použití ekvipotenciálního spojení mezi vodivými částmi a vodovodním potrubím, jakož i vysoce citlivých proudových chráničů.
 • Default Alternative Text

  Elektrické bezpečnostní zóny

  Zóna 0

  V přímé zóně vany nebo sprchy nejsou povoleny žádné elektrické komponenty.
 • Default Alternative Text

  Elektrické bezpečnostní zóny

  Zóna 1

  Schválená elektrická zařízení v dosahu z vany nebo sprchy zahrnují svítidla a spínače napájené pomocí SELV (max. 12V), jejichž zdroj je mimo Zónu 2.
 • Default Alternative Text

  Elektrické bezpečnostní zóny

  Zóna 2

  Schválená elektrická zařízení v dosahu z vany nebo sprchy zahrnují svítidla a spínače napájené pomocí SELV (max. 12V), jejichž zdroj je mimo Zónu 2.
 • Default Alternative Text

  Elektrické bezpečnostní zóny

  Zóna 3

  Schválená elektrická zařízení v dosahu z vany nebo sprchy zahrnují svítidla a spínače napájené pomocí SELV (max. 12V), jejichž zdroj je mimo Zónu 2.

Populární produkty

Zpět nahoru

RCD pracují v elektrických instalacích měřením rozdílu intenzity mezi živými a neutrálními vodiči, čímž detekují proud procházející lidským tělem. RCD umožňuje okamžité odpojení v případě rizika úrazu elektrickým proudem.
 • Default Alternative Text

  Běžné okolnosti

  Zásuvka je pod proudem. Při zapojení elektrického zařízení prochází proud ze zdroje do zařízení a zpět. Pro zobrazení nebezpečí přejděte na další snímek.
 • Default Alternative Text

  Nebezpečí

  Při zatopení může voda stoupnout a proniknout do zásuvky. Osoba stojící ve vodě může dostat elektrický šok způsobený proudem procházejícím vodou a zpět do napájecího systému přes zem. Chcete-li zobrazit řešení, přejděte na další snímek.
 • Default Alternative Text

  Řešení

  Ochranné zařízení detekuje rozdíl mezi proudem fázového a nulového vodiče. Pokud svodový proud dosáhne nebezpečné úrovně 30 mA, proudový chránič zajistí okamžité vybavení.

Populární produkty

Zpět nahoru

Příručka pro elektroinstalace

Pomáhá navrhovat bezpečné a energeticky úsporné elektrické instalace dle norem IEC 60364.

Brožura pro koncové uživatele

Tato brožura vysvětluje rizika úrazů elektrickým proudem v domácnostech a nezbytná ochranná opatření. Sdílejte ji se svými zákazníky!

Brožura pro elektrikáře

Dozvíte se více o klíčových zásadách pro vytvoření domova bez elektrických rizik.

Připojte se k našemu partnerskému portálu pro elektrikáře

Objevte přizpůsobené zdroje, školení a podporu, které vám pomohou rozvíjet vaše podnikání a zvyšovat bezpečnost vašich zákazníků.
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Zdarma"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Prohlédnout"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerCZ"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Váš prohlížeč je zastaralý a obsahuje známé bezpečnostní hrozby. Rovněž nemusí správně zobrazovat naše nebo jiné internetové stránky. Prosím aktualizujte váš internetový prohlížeč, abyste mohli využívat všechny funkce našich stránek. Pro optimální funkcionalitu doporučujeme používat Internet Explorer 9 nebo novější.

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!