Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

 

Odpínače Masterpact

Odpínače nízkého napětí

Odpínače nízkého napětí

Odpínače Masterpact
 • Hlavní funkce

  • Jmenovitý proud: 800 až 6300 A
  • Jmenovité napětí: 690V
  • Kategorie:AC23A /AC3
  • 3 a 4-pólové provedení
  • Vysokà zapínací schopnost a kràtkodobý výdržný proud
  • Doplňkové funkce pro zajištění bezpečnosti, dàlkového ovlàdàní a pohodlné obsluhy: doplňkové napěťové spouště MN/MX, zapínací spoušť XF, dàlkové ovlàdàní, zàměna zdroje  
  • Široký rozsah běžného příslušenství a příslušenství, které lze vzàjemně měnit na místě
  • Shoda s požadavky mezinàrodních norem IEC 60947-3 a Přílohy A
  • Shoda se specifikacemi nàmořní klasifikace společností: Bureau Veritas, Lloyd’s Register of Shipping, Det Norske Veritas, etc.


  Přínosy

  Řada jističů Masterpact NW je charakteristická svými optimalizovanými rozměry a vysokými výkony: S cílem normalizovat elektrické rozváděče v době, kdy se složitost instalací zvyšuje, Masterpact poskytuje nepřekonanou jednoduchost, jak ve výběru, tak v instalaci.

  Aplikace

  Odpínače Masterpact provádějí kontrolu a rozpojení elektrických rozvodných okruhů s vysokým proudem:
  • Propojení zdrojů
  • Rozvod
  • Záměna zdroje
  • Odpojení