Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

ID-Spec Large

návrh elektrických instalací pro budovy

Návrh elektrických instalací a zařízení.

ID-Spec Large
 • Hlavní funkce

  ID –Spec Large umožňuje :

  • Souhrn výkonů zahrnuje přímou implementaci předpokládaných zátěží v architektuře výkresu ve formátu DWG.
  • Požadavky pro rozvod elektrické energie: použije asistenta pro volbu požadavků při kreslení jednopólového schéma pro výchozí zprávu
  • Návrh schéma instalace: umožňuje rozvržení instalace pro vytvoření výkresu CAD nebo jako jednopólové schéma. Automaticky udržuje propojení mezi oběma schématy. Zahrnuje asistenta pro optimalizaci počtu kabelů a ztrát.
  • Dimenzování a volba zařízení:  automatická volba a dimenzování zařízení s ohledem na elektrické a rozměrové parametry.
  • Hodnocení výkonu elektrické instalace zahrnuje výpočet ztrát a odpovídajících emisí CO2, zvýrazňuje instalační prvky pro optimalizaci, počítá úspory spojené s účinností implementovaných elektrických řešení
  • Požadavky zadávací dokumentace: automaticky vytvoří požadavek na zadávací dokumentaci pro oblasti, kterých se týká specifikace zařízení
  • Příprava rozpočtu: automaticky vytvoří seznam zařízení, který můžete zaslat na Schneider Electric pro přípravu cenové nabídky.
   Všechny zprávy a schémata jsou ve standardních formátech (.doc, .xls, .dwg) a popř. uživatelských.

  Vedle mezinárodní verze, jsou dostupné také lokální verze programu ID-Spec Large pro: Argentinu, Brazílii, Francii, Indonésii, Severní & Západní Afriku, Saudskou Arábii. Španělsko.
  Kontaktujte vašeho zástupce Schneider Electric representative pro aktuální verzi programu.

     Přínosy

  Návrh instalace v programu

  • Uspoří až 40% času
  • Uspoří až 10% investičních nákladů a 3% provozních nákladů
  • 100% řešení je optimalizované a kvantifikované podle vlivů na životní prostředí
  • 100% profesionální

  Aplikace

  Je určena pro návrh elektrických instalací v budovách

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili?

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.
Srovnání produktů: /