Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

 

ID-Spec Large

návrh elektrických instalací pro budovy

Návrh elektrických instalací a zařízení.

ID-Spec Large
 • Hlavní funkce

  ID –Spec Large umožňuje :

  • Souhrn výkonů zahrnuje přímou implementaci předpokládaných zátěží v architektuře výkresu ve formátu DWG.
  • Požadavky pro rozvod elektrické energie: použije asistenta pro volbu požadavků při kreslení jednopólového schéma pro výchozí zprávu
  • Návrh schéma instalace: umožňuje rozvržení instalace pro vytvoření výkresu CAD nebo jako jednopólové schéma. Automaticky udržuje propojení mezi oběma schématy. Zahrnuje asistenta pro optimalizaci počtu kabelů a ztrát.
  • Dimenzování a volba zařízení:  automatická volba a dimenzování zařízení s ohledem na elektrické a rozměrové parametry.
  • Hodnocení výkonu elektrické instalace zahrnuje výpočet ztrát a odpovídajících emisí CO2, zvýrazňuje instalační prvky pro optimalizaci, počítá úspory spojené s účinností implementovaných elektrických řešení
  • Požadavky zadávací dokumentace: automaticky vytvoří požadavek na zadávací dokumentaci pro oblasti, kterých se týká specifikace zařízení
  • Příprava rozpočtu: automaticky vytvoří seznam zařízení, který můžete zaslat na Schneider Electric pro přípravu cenové nabídky.
   Všechny zprávy a schémata jsou ve standardních formátech (.doc, .xls, .dwg) a popř. uživatelských.

  Vedle mezinárodní verze, jsou dostupné také lokální verze programu ID-Spec Large pro: Argentinu, Brazílii, Francii, Indonésii, Severní & Západní Afriku, Saudskou Arábii. Španělsko.
  Kontaktujte vašeho zástupce Schneider Electric representative pro aktuální verzi programu.

     Přínosy

  Návrh instalace v programu

  • Uspoří až 40% času
  • Uspoří až 10% investičních nákladů a 3% provozních nákladů
  • 100% řešení je optimalizované a kvantifikované podle vlivů na životní prostředí
  • 100% profesionální

  Aplikace

  Je určena pro návrh elektrických instalací v budovách