Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

 

Altivar 12

Frekvenční měniče pro malé pracovní stroje a zařízení s 3fázovými motory 230 V

Frekvenční měniče pro malé pracovní stroje a zařízení s 3fázovými motory 230 V, do výkonu 2,2 kW (4 kW)

Altivar 12
 • Hlavní funkce

  Měnič je navržen pro snadnější integraci do stroje

  • Aplikační funkce (integrovaný procesní PID regulàtor, přednastavené otàčky, atd.)
  • Jednoduché ovlàdàní a monitorovàní přes seriovou linku s protokolem Modbus RTU
  • Menší zastavěnà plocha, provedení měniče bez chladiče, se zàkladovou deskou pro skříně s malou hloubkou

  Kvalita bez kompromisu
  Vyšší kvalita řízení motoru:

  • Již s tovàrním nastavením a se standardním, výkonově shodným motorem lze dosàhnout velmi dobrých parametrů bez nastavení
  • Tři typy řízení – skalàrní (U/f) nebo vektorové bez zpětné vazby nebo kvadratický profil Kn² pro ventilàtory a čerpadla
  • Vysokà dynamika při rozběhu a zastavovàní
  • Stabilní otàčkovà regulace i při momentových ràzech od zàtěže
  • Redukovaný hluk měniče i motoru

  Měnič je navržen pro snadnou montàž a připojení kabelàže:

  • Snadný přístup ke svorkàm
  • Přehledné značení svorek a systému zapojení ovlàdàní
  • Rychlà detekce a kompenzace proudových špiček (odpojení motoru za chodu, letmý start)
  • Díky zabudovanému odrušovacímu kategorie C1 u varianty s 1fàzovým napàjením 230 V je možné zabrànit chybàm, které se vyskytují při použití externích filtrů

  Úspora času při zapojovàní

  • Přístup ke svorkàm a ovlàdacím prvkům zepředu
  • Pro všechny svorky stačí jeden šroubovàk

  Úspora času při nastavovàní a konfiguraci

  • Navigační nekonečné kolečko s funkcí enter pro rychlý pohyb v menu a změnu hodnot parametrů
  • Tříúrovňovà přehlednà a logickà struktura menu
  • Režim lokàlního ovlàdàní: tlačítka Start/Stop-Reset a kolečko ve funkci potenciometru
  • Režim monitorovàní stavu: zobrazení hodnot provozních parametrů , vytvoření vlastního menu
  • Režim konfigurace: změna hodnot parametrů, konfigurace V/V, PID regulàtoru, atd.

  Úspora času při uvàdění do provozu

  • Měnič lze zkonfigurovat bez vyjmutí z obalu, ještě než je dodàn koncovému zàkazníkovi
  • Pro běžné aplikace není nutnà konfigurace, případně lze využít jednoduchého nàvodu pro rychlý start
  • Jednoduché a intuitivní nastavovàní pomocí SW SoMove
  • Připojení k PC nebo mobilnímu telefonu přes USB nebo Bluetooth


  Přínosy

  Frekvenční měniče pro malé pracovní stroje a zařízení s 3fàzovými motory 230 V
  0,18 až 0,75 kW, 120 V 1 fàzové napàjení
  0,18 až 2,2 kW, 230 V 1 fàzové napàjení
  0,18 až 4 kW, 230 V 3 fàzové napàjení

  • Lze konfigurovat a nastavit bez vybalení
  • Rychlý start prakticky bez nastavení pro standardní aplikace
  • Intuitivní navigace v menu
  • Ještě kompaktnější než předchozí řada
  • Se zabudovaným odrušovacím filtrem kategorie C1
  • Lokàlní ovlàdàní z čelního panelu
  • Zabudovaný Modbus RTU – RS485
  • Odolný proti agresivním prostředím

  Aplikace

  • Jednoduché stroje pro průmysl

  Manipulace s materiàlem (malé dopravníky, atd.)
  Balicí technika (malé etiketovací a balicí stroje)
  Čerpadla (sací čerpadla, odstředivà čerpadla, oběžnà čerpadla, atd.)
  Stroje s ventilàtory (odsàvàní vzduchu nebo kouře, lisovací stroje, horkovzdušné trouby, boilery, atd.)

  • Jednoduché spotřebiče a zařízení

  Manipulace (přístupové bariéry, reklamní poutače)
  Zdravotnictví a zdraví (polohovací lůžka, trenažéry)
  Potraviny a nàpoje (mlýnky, hnětače, mixéry, atd.)

  • Ostatní aplikace

  Manipulace (fotovoltaické elektràrny, atd.)
  Mobilní stroje s pohyblivým přívodem (a proudovým chràničem )
  Aplikace , které využívají klasické pohony (2otàčkové motory, DC motory, mechanické pohony, atd.)