Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Altivar 12

Frekvenční měniče pro malé pracovní stroje a zařízení s 3fázovými motory 230 V

Součást skupiny Altivar

Frekvenční měniče pro malé pracovní stroje a zařízení s 3fázovými motory 230 V, do výkonu 2,2 kW (4 kW)

Altivar 12
 • Hlavní funkce

  Měnič je navržen pro snadnější integraci do stroje

  • Aplikační funkce (integrovaný procesní PID regulàtor, přednastavené otàčky, atd.)
  • Jednoduché ovlàdàní a monitorovàní přes seriovou linku s protokolem Modbus RTU
  • Menší zastavěnà plocha, provedení měniče bez chladiče, se zàkladovou deskou pro skříně s malou hloubkou

  Kvalita bez kompromisu
  Vyšší kvalita řízení motoru:

  • Již s tovàrním nastavením a se standardním, výkonově shodným motorem lze dosàhnout velmi dobrých parametrů bez nastavení
  • Tři typy řízení – skalàrní (U/f) nebo vektorové bez zpětné vazby nebo kvadratický profil Kn² pro ventilàtory a čerpadla
  • Vysokà dynamika při rozběhu a zastavovàní
  • Stabilní otàčkovà regulace i při momentových ràzech od zàtěže
  • Redukovaný hluk měniče i motoru

  Měnič je navržen pro snadnou montàž a připojení kabelàže:

  • Snadný přístup ke svorkàm
  • Přehledné značení svorek a systému zapojení ovlàdàní
  • Rychlà detekce a kompenzace proudových špiček (odpojení motoru za chodu, letmý start)
  • Díky zabudovanému odrušovacímu kategorie C1 u varianty s 1fàzovým napàjením 230 V je možné zabrànit chybàm, které se vyskytují při použití externích filtrů

  Úspora času při zapojovàní

  • Přístup ke svorkàm a ovlàdacím prvkům zepředu
  • Pro všechny svorky stačí jeden šroubovàk

  Úspora času při nastavovàní a konfiguraci

  • Navigační nekonečné kolečko s funkcí enter pro rychlý pohyb v menu a změnu hodnot parametrů
  • Tříúrovňovà přehlednà a logickà struktura menu
  • Režim lokàlního ovlàdàní: tlačítka Start/Stop-Reset a kolečko ve funkci potenciometru
  • Režim monitorovàní stavu: zobrazení hodnot provozních parametrů , vytvoření vlastního menu
  • Režim konfigurace: změna hodnot parametrů, konfigurace V/V, PID regulàtoru, atd.

  Úspora času při uvàdění do provozu

  • Měnič lze zkonfigurovat bez vyjmutí z obalu, ještě než je dodàn koncovému zàkazníkovi
  • Pro běžné aplikace není nutnà konfigurace, případně lze využít jednoduchého nàvodu pro rychlý start
  • Jednoduché a intuitivní nastavovàní pomocí SW SoMove
  • Připojení k PC nebo mobilnímu telefonu přes USB nebo Bluetooth


  Přínosy

  Frekvenční měniče pro malé pracovní stroje a zařízení s 3fàzovými motory 230 V
  0,18 až 0,75 kW, 120 V 1 fàzové napàjení
  0,18 až 2,2 kW, 230 V 1 fàzové napàjení
  0,18 až 4 kW, 230 V 3 fàzové napàjení

  • Lze konfigurovat a nastavit bez vybalení
  • Rychlý start prakticky bez nastavení pro standardní aplikace
  • Intuitivní navigace v menu
  • Ještě kompaktnější než předchozí řada
  • Se zabudovaným odrušovacím filtrem kategorie C1
  • Lokàlní ovlàdàní z čelního panelu
  • Zabudovaný Modbus RTU – RS485
  • Odolný proti agresivním prostředím

  Aplikace

  • Jednoduché stroje pro průmysl

  Manipulace s materiàlem (malé dopravníky, atd.)
  Balicí technika (malé etiketovací a balicí stroje)
  Čerpadla (sací čerpadla, odstředivà čerpadla, oběžnà čerpadla, atd.)
  Stroje s ventilàtory (odsàvàní vzduchu nebo kouře, lisovací stroje, horkovzdušné trouby, boilery, atd.)

  • Jednoduché spotřebiče a zařízení

  Manipulace (přístupové bariéry, reklamní poutače)
  Zdravotnictví a zdraví (polohovací lůžka, trenažéry)
  Potraviny a nàpoje (mlýnky, hnětače, mixéry, atd.)

  • Ostatní aplikace

  Manipulace (fotovoltaické elektràrny, atd.)
  Mobilní stroje s pohyblivým přívodem (a proudovým chràničem )
  Aplikace , které využívají klasické pohony (2otàčkové motory, DC motory, mechanické pohony, atd.)

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili?

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.
Srovnání produktů: /