Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Skříně ATEX

Nástěnné ocelové, nerezové a polyesterové skříně s certifikací ATEX

Nástěnné ocelové, nerezové a polyesterové skříně s certifikací ATEX

Skříně ATEX
 • Hlavní funkce

  Co znamená  ATEX ?

  Jde o obecně známý pojem používaný k označení potenciálně výbušné atmosféry (ATmosphères EXplosibles ve francouzštině) a zároveň standard pro ochranný systém a přístroje.
  V této oblasti se aplikují dvě evropské směrnice, ATEX 99/92/CE a ATEX 94/9/CE a mezinárodní standardy IEC 60079 a IEC 61241 harmonizované s EN evropskými standardy.

  Co je potenciálně výbušná atmosféra?
  Podle ATEX je potenciálně výbušná atmosféra definována jako směs hořlavých látek ve formě plynů, par nebo prachu, které mohou ve vzduchu za normálních atmosférických podmínek při působení zdroje zapálení zcela nebo částečně vzplanout a způsobit výbuch.
  Od 1. července 2003nařizuje evropská směrnice ATEX 94/9/CE použití certifikovaných komponentů, přístrojů nebo sestav, pokud je uvažováno s jejich provozem v potenciálně výbušné zóně, plynné nebo prašné atmosféře.

  Naše řešení:
  Můžeme vám nabídnout řadu skříní certifikovanou ATEX v provedení ocelovém (Spacial S3DEX), nerezovém (Spacial S3XEX) a polyesterovém (Thalassa PLMEX).  Zaručují bezpečnost pro všechny aplikace v prostředích klasifikovaných jako “ATEX II2” nebo “II3”, což znamená instalace na povrchu s občasným nebo výjimečným nebezpečím.
  Skříně jsou certifikovány jako komponenty.  Budou následně složeny s jinými ATEX elektrickými, pneumatickými a hydraulickými komponenty do konečného řešení, ktereé musí být certifikováno ATEX a doplněno deklarací shody.
  Všechny naše nástěnné skříně odpovídají standardům pro ochranu před zvýšeným rizikem výbuchu v atmosféře obsahující plyn (G) a/nebo prach (D).
  Nabídka univerzálních skříní je navržena pro použití ve skupině II a je klasifikována jako kategorie 2.

  Naše řady:
  Spacial S3DEX : Průmyslové prostředí, prostory se zařízením.
  Spacial S3XEX : Laboratoře, průmysl potravinářský a nápojový, Specifické požadavky z pohledu hygieny a koroze.
  Thalassa PLMEX : Mořská pobřeží, petrochemické a silně korozivní prostředí.


  Přínosy

  Výběr ze 3 materiálů: nabídka ATEX přichází se třemi materiály (ocel, nerez a polyester) a nabízí flexibilitu výběru podle podmínek prostředí.
  Volba rozměrů: nabídka vychází ze standardní nabídky skříní a dává tedy možnost širokého výběru rozměrů.
  Volba příslušenství: řada standardního příslušenství je zcela kompatibilní s nabídkou ATEX pro všechny 3 typy materiálů.
  Vysoká ochrana proti prachu: nástěnné skříně nabízejí stupeň krytí IP66 a dosahují tak nejvyšší úrovně ochrany (prachotěsné) z pohledu klasifikace podle normy.
  Úroveň kvality: certifikace výrobků a výrobních závodů zaručuje dodržování a stálost úrovně kvality.

  Aplikace

  Naše skříně nabízejí ideální podmínky pro aplikace v následujících sektorech průmyslu:
  • Chemický a petrochemický průmysl
  • Vrtné plošiny
  • Potravinářský průmysl
  • Mlýny na mouku
  • Dřevařský a hliníkářský průmysl
  • Prostory pro sušení obilí
  • Plynové stanice

  Gallery

  • Polyester
  • Steel
  • Stainless Steel

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili?

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.
Srovnání produktů: /