Czech Republic
Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Vyberte zemi

 

MiCOM P841

Multifunkční terminál pro ochranu vedení

-

MiCOM P746
 • Hlavní funkce

  MiCOM P841: Inteligentní elektronická zařízení s multifunkční ochranou vedení a řízení
  MiCOM P841 je inteligentní elektronické zařízení s multifunkčním terminálem vedení určený k řízení a záložní ochraně u přenosových a podpřenosových přívodních polí.

  K dispozici jsou následující modely:

  • Model A MiCOM P841 pro použití s jedním vypínačem s 16 vstupy a 14 výstupy
  • Model B MiCOM P841 pro použití se dvěma vypínači s 24 vstupy a 32 výstupy

  Aplikace jednofázového nebo třífázového automatického OZ
  Model A P841 lze použít jako samostatné řešení funkce automatického OZ a kontroly synchronizace pro přívody řízené jedním vypínačem.
   
  Model B P841 lze použít jako samostatné řešení pro funkci automatického OZ a kontrolu synchronizace při použití dvojitých vypínačů, například kruhové sběrnice / smyčkové sestavy.

  Zàruční lhůta

  období : 2 roky  Přínosy

  • Možnosti logiky produktů MiCOM P841 jsou velmi všestranné a umožňují okamžitou správu schémat OZ řízení-sledování v případě použití duálních vypínačů.
  • Ochrana proti selhání s vypínači přenosové úrovně pro jeden nebo dva vypínače. Ochranu vypínačem lze spustit z vnitřní ochrany zařízení P841 a také z externích zařízení.
  • Podporován je provoz s jednopólovým a třípólovým vypínačem s nezávislým dohledem a statistikou monitorování podmínek pro každý pól.
  • Kontrola vypínání obvodu, řízení a schémata zamykání lze navrhovat v pomocném grafickém softwaru.
  • Další aplikace zahrnují používání zařízení P841 pro binární soustředění vstupů a výstupů, záznamy poruch nebo použití jako bránu pro protokoly SCADA a IEC 61850
  • K dispozici jsou vícenásobné ochranné prvky, například směrová nadproudová ochrana, zemní spojení, napětí a frekvence. To umožňuje využití zařízení P841 jako záložní inteligentní elektronická zařízení v aplikacích přenosu, nebo jako hlavní 2 řešení ochrany pro podpřenosové systémy.
Srovnání produktů: /