Czech Republic
Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Vyberte zemi

 

MiCOM P54x

Vysokorychlostní nadproudová rozdílová ochrana

-

MiCOM P54x
 • Hlavní funkce

  Řada MiCOM P541-P546 poskytuje vysokorychlostní nadproudovou rozdílovou ochranu jednotky. Řada P54x je navržena pro všechny aplikace venkovních vedení a kabelů, jelikož je připravena na komunikaci s podélnými (konec-konec) komunikačními kanály mezi svorkovnicemi vedení. Možnosti rozhraní podporují také přímá optická vedení, nebo multiplexní digitální linky.

  Zaručena je optimální selektivita, protože schéma měří proudy vstupující a opouštějící chráněnou položku. Okamžité vypínání při vnitřním selhání se zajištěním stability v případě selhání mimo danou oblast. Vypínání využívá ověřené charakteristiky porovnávající rozdílové proudy s procházejícími proudy, což umožňuje snadné testování. Fázové diferenční prvky tohoto typu nabízí konzistentní detekci pevných a odporových poruch, s optimální volbou vadných fází, vypínáním a ukazateli.

  Integrován je plný rozsah záložní ochrany. Tak dochází ke zvýšení spolehlivosti ochrany, protože lze prvky v pohotovostním režimu (například distanční oblasti a nadproud) použít, kdykoliv dojde k výpadku signálního kanálu.

  Zařízení P543 - P546 nabízí místní distanční ochranu podcyklu a doplňují tak výkonný balík hlavních a záložních ochran, které se již v této řadě osvědčily. Pětizónová distanční ochrana plného schématu je přebrána ze špičkového zařízení MiCOM P443.

  Řada P54x se stává standardem u všech aplikací ochran vedení vysokého, velmi vysokého a zvláště vysokého napětí. Duplikuje se v místech, kde je vyžadována redundantní hlavní ochrana. Umožňuje sestavit kombinaci rozdílových a distančních ochran, nadproudových ochran a OZ, v závislosti na potřebách místa.

  Jeden univerzální typ ochrany namísto dvou nebo více jednoúčelových modelů znamená snížené zásoby náhradních dílů, menší potřebu školení a nižší náklady.

  Aplikace řízení a monitorování vypínače
  Zařízení MiCOM P544 a P546 jsou vhodná pro komplexní instalace a zdroje řízené dvěma vypínači. Zatímco modely MiCOM P543 a P545 jsou vhodné pro zdroje řízené jedním vypínačem.

  Zàruční lhůta

  období : 2 roky  Přínosy

  Řada MiCOM P541 - P546

  • Vysoce selektivní ochrana jednotek
  • Rozsáhlé monitorování stavu pro komunikační kanály
  • Integrované záložní prvky běžící v pohotovostním režimu, pro případ výpadku komunikačních kanálů

  Řada MiCOM P543 - P546

  • Vysokorychlostní ochrana jednoduchých a komplexních obvodů, s oblastními transformátory nebo s odbočnými zátěžemi
  • Podcyklová pětioblastní Mho a kvadrilaterální distanční ochrana
  • Směrová zemní ochrana (schémata s pomocí DEF pro vysokou citlivost na selhání uzemnění)
  • Kontrola rozdílových proudů transformátorů detekuje jakékoliv problémy MTP nebo zapojení, které by mohly narušovat integritu ochrany
  • Plná konektivita pro přímé optické linky a multiplexní kanály, včetně kruhových sítí SONET/SDH
  • Zprávy dálkové distanční a rozdílové automatické opravy
Srovnání produktů: /