Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

 

MPPT 60 150

Fotovoltaický regulátor nabíjení

MPPT vícestupňové nabíjení, zlepšuje životnost baterie

MPPT 60 150
 • Hlavní funkce

  MPPT 60 150 je fotovoltaický regulátor nabíjení, který hledá maximální výkon fotovoltaického pole, aby dodal maximální dostupný proud pro nabíjení baterií. Během nabíjení, MPPT 60 150 reguluje napětí baterie a výstupní proud podle celkové dostupné energie z fotovoltaického pole a stupně nabíjení baterií.

  Přínosy

  Pravá jistota
  • Záruka od důvěryhodného partnera s více než 177 letou zkušeností
  • Světový lídr v průmyslových výkonových pohonech, UPS a rozvodu elektrické energie
  • Silné zázemí celosvětově dostupných servisních služeb

  Vyšší návratnost investice
  • Algoritmus pro hledání bodu maximálního výkonu (MPPT) trvale hledá maximální výkon dostupný z fotovoltaického pole
  • Zlepšuje životnost baterií (volitelné vícestupňové teplotně kompenzované nabíjení)
  • Záruka 5 let

  Flexibilní
  • Samostatné aplikace nebo plná integrace do systému Conext XW a Conext SW
  • Kompatibilní s jakýmkoli typem fotovoltaického panelu
  • Dostupný vzdálený monitoring a konfi gurace

  Snadná instalace
  • Konfi gurovatelný pomocný výstup
  • Displej LCD s tlačítky pro konfi guraci a monitorování systému
  • Integrovaná ochrana proti zemní poruše pro záporně uzemněné fotovoltaické pole

  Aplikace

  • Rezidenční, záložní a síťové systémy
  • Off-grid fotovoltaické aplikace
  • Vzdálené rozvody elektrické energie