Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Acti 9 iARC

Oblouková ochrana s odpínačem (AFDD)

Součást skupiny 9 Series

Snižuje riziko vzniku požárů způsobených elektrickými oblouky způsobenými vadnými nebo opotřebovanými elektrickými spotřebiči a obvody.

Acti 9 iARC
 • Hlavní funkce

  Obloukové poruchy jsou častou příčinou požárů v domácnostech a budovách. Elektrické oblouky mohou vzniknout například poškozením vodiče v stolní lampě,opotřebením izolace na prodlužovací šňůře apod.. Teploty oblouku mohou překročit 5500 ° C a mohou být příčinou zažehnutí požáru, když přijdou do styku s hořlavými materiály.

  Zařízení pro detekci elektrického oblouku (AFDD) detekuje elektrické oblouky související s poruchou a přerušuje poškozený obvod. Současně je tolerantní k elektrickým obloukům způsobeným normálním provozem elektrických zařízení, jako jsou spínače, kartáčované motory a zapínání a vypínání spotřebičů. V některých zemích, včetně USA a Kanady, kde je systém AFDD znám jako ochrana proti elektrickému oblouku (AFCI), je tento prvek povinnou součástí elektrických instalací.

  "Detektor oblouku s odpínačem (AFDD)"

  Trvale monitoruje a chrání obvody před elektrickými oblouky související s poruchami. Při detekci těchto oblouků tyto obvody odpojuje

  Selektivně rozlišuje mezi neškodnými oblouky, které se vyskytují během normálního provozu spínačů, zástrček nebo provozem motorů a potenciálně nebezpečnými oblouky, které se vyskytují při vadném zařízení nebo kabeláži

  Montuje se přímo na DIN lištu v rozvaděči

  Je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a je pečlivě navržen tak, aby poskytoval optimální ochranu a funkčnost při zachování nákladové efektivity.

  Pozor prosím: miniaturní jističe, proudové chrániče (RCCB) a proudové chrániče s nadproudovou ochranou (RCBOs) NEPOSKYTUJÍ ochranu proti poruchám elektrickým obloukem. Pro plnou ochranu musí být použity ve spojení s modulem AFDD.  Přínosy

  Modul Acti 9 iARC snižuje riziko vzniku elektrických požárů způsobených elektrickými oblouky způsobenými vadnými nebo opotřebovanými elektrickými spotřebiči a obvody. Chrání před mnoha poruchami způsobenými npříklad:

  · Opotřebované a poškozené kabely

  · Vodiče mechanicky namáhané

  · Vodiče přimáčknuté nábytkem

  · Zástrčky poškozené tahem za kabel spíše než za zástrčku, což způsobuje selhání izolace

  · Poškození izolace kabelu hlodavci

  · Poškození způsobené kabely vystavenými slunečnímu záření (UV)

  · Poškození způsobené vrtáním do stěn se uloženými elektrickými kabely

  · Volné kabelové spoje v zásuvkách ve zdi, zásuvkách napájecích lišt a rozvodných krabic

  · Poškození kabelů vedených na povrchu způsobené teplem, vibracemi a vlhkostí.

  Aplikace

  Modul Acti 9 iARC může být instalován v rozvaděči pro:

  Novostavby rodinných nebo bytových domů

  Rekonstrukce domů a bytových jednotek

  Evropská instalační norma IEC 60364-4-42 doporučuje použití AFDD k ochraně před poškozením elektrickým obloukem v koncovém obvodu:

  · V místech s ubytováními na spaní (např. Hotely, pečovatelské domy, ložnice v domácnostech)

  · V místech s nebezpečím požáru v důsledku velkého množství hořlavých materiálů (např. Stodoly, dřevozpracující dílny, sklady hořlavých materiálů)

  · V místech s hořlavými stavebními materiály (dřevostavby)

  · V konstrukcích šířících požár (např. Výškové budovy)

  · V místech, kde jsou umístěny nenahraditelné předměty (např. Muzea).

  Přístroje iARC nesmí být instalovány na obvodech vyžadujících vysokou úroveň kontinuity provozu.

  Systém iARC není kompatibilní s předpisy ATEX.

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili?

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.
Srovnání produktů: /