Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

 

Elektrické nástroje pro výpočet

Sada 7 on-line výpočtových nástrojů

Nástroje pro výpočet elektrických sítí NN

Elektrické nástroje pro výpočet
 • Hlavní funkce

  Online Elektrické nástroje pro výpočet představují sadu nástrojů on-line, které vám pomohou :

  • Zobrazit vypínací charakteristiky 1 až 8 jističů 
  • Zkontrolovat selektivitu mezi dvěma jističi a zobrazit jejich vypínací charakteristiky
  • Vyhledat všechny jističe, které mohou být selektivní se zadaným jističem
  • Vyhledat všechny jističe, které umožňují kaskádování se zadaným jističem
  • Zobrazit křivky dvou proudových chráničů (RCD) a zkontrolovat selektivitu
  • Vypočítat průřez kabelu s ohledem na způsob instalace kabelu
  • Vypočítat úbytek napětí zadaného kabelu a zkontrolovat maximální délky kabelu

  Všechny nástroje umožňují generování výsledné zprávy.
  Všechny nástroje jsou dostupné díky web prohlížeči, není nutné nic stahovat.
  Nástroje můžete spustit na vašem PC nebo tabletu.

  Nástroje pro výpočet vychází z výpočetního programu Ecodial firmy Schneider Electric, který je určen pro návrh a výpočet elektrických sítí NN.
  Tyto nové on-line nástroje budou postupně nahrazovat Vypínací charakteristiky a Koordinaci přístrojů.

  Nástroje v ČJ naleznete zde.  Přínosy

  • Jednodušší než použití tabulek selektivity a koordinaci ochranných přístrojů z papírových katalogů.
  • Rychlejší než náročné výpočty pomocí programu pro výpočet elektrických sítí.
  • Aktuální nabídka Schneider Electric pro ochranné přístroje a jističe NN.
  • Není nutné stahovat žádný software do vašeho počítače, Online nástroje můžete používat z vašeho web prohlížeče!

  Aplikace

  Pro konzultanty a projektanty - Nástroje pro on-line výpočet vám umožní:

  • Zkontrolovat úbytek napětí během návrhu projektu.
  • Navrhnout instalaci, pokud hledáte informace o nastavení ochran a vypínacích charakteristikách.
  • Návrh instalace, kde je požadována nepřerušená dodávka elektrické energie.
  • Optimalizovat cenu za instalaci.
  • Generovat tabulku s kabely a zvolit odpovídající kabely pro zajištění větší dostupnosti systému.

  Pro elektrické kontraktory - Nástroje pro on-line výpočet vám umožní:

  • Rychlé vyhledání a identifikaci ztrát v kabelech během řešení problémů v instalaci.
  • Určení průřezu kabelů v instalaci.

  Při jednání o rozšíření stávající instalace, nebo změně zátěže:

  • Nastavení nových ochran a zobrazení výsledků vypínacích charakteristik.
  • Nastavení ochran s ohledem na selektivitu a optimalizace ceny za rozšíření.
  • Volbu jističů s ohledem na selektivitu.
  • Potvrzení použití stávajících kabelů.
  • Výpočet průřezu kabelu a asistenci během rozšíření instalace.

  Pro výrobce rozvaděčů - Nástroje pro on-line výpočet vám umožní:

  • Zobrazit vypínací charakteristiky ochran.
  • Zobrazit vypínací charakteristiky ochran pro zajištění selektivity.
  • Zvolit nové jističe s ohledem na požadavek selektivity.
  • Optimalizovat cenu rozvaděče, díky koordinaci ochran.

  Pro facility managera / zaměstnance - Nástroje pro on-line výpočet vám umožní:

  • Najít náhradu kabelů.
  • Najít ztráty ve stávající instalaci.
  • Upravit el. instalaci.