Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

 

Aquaflair AC

Vzduchem chlazené chladiče s axiálními ventilátory určené do venkovního prostředí pro kritické aplikace

Řešení využívající chlazenou vodu integrované do jednoho produktu pro chlazení datových středisek.

APC Brand Schneider Electric
Aquaflair AC schneider.label Vzduchem chlazené chladiče s axiálními ventilátory určené do venkovního prostředí pro kritické aplikace
 • Hlavní funkce

  Vzduchem chlazené chladiče zajišťují nejefektivnější řešení pro rozsáhlá datová střediska a nabízejí flexibilitu při volbě umístění. Všechny chladiče Aquaflair společnosti Schneider Electric nabízejí nízkou hlučnost díky využití velkých vzduchových výměníků, řízení otáček ventilátorů a izolovaného a zakrytého kompresoru. Náš vyspělý řídicí systém neustále monitoruje nastavené hodnoty, aby jednotka stále pracovala v mezích provozních limitů, a případné závady hlásí ještě před tím, než dojde k selhání. Chladiče jsou určeny k nejrůznějším způsobům využití a nabízejí maximální dostupnost zařízení pro chlazení řad a místností. Tím vzniká kompletní řešení pro odvod tepla.

  Přínosy

  Dostupnost

  • Řízení s aktivní odezvou - Monitoruje a aktivně upravuje kapacitu chlazení za účelem zajištění správné teploty vzduchu na vstupu k serveru. Díky řídicí jednotce s mikroprocesorem je k dispozici vizuální přehled o provozu a stavu jednotky.
  • Rychlé opětovné spuštění - Provoz s plnou zátěží do 3 minut se speciálním uspořádáním umožňuje zvolit menší velikost zásobních nádrží
  • Redundantní součásti - Prvky, které mohou způsobit selhání celého systému, mají redundantní součásti, které umožňují udržení dostupnosti a spolehlivosti.
  • Oddělený přívod napájení - Čerpá energii z externí jednotky UPS pro ovládací panely a topná tělesa za účelem monitorování a ochrany jednotky i v případě úplného selhání napájení (volitelné)

  Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

  • Vysoce výkonná technologická řešení - Optimalizuje provoz jednotky při každém zatížení a za všech podmínek a zajišťuje velmi nízkou spotřebu energie
  • Integrovaná instalační sada - Zahrnuje všechny komponenty potřebné pro vytvoření jedné přípojky k chladiči bez nutnosti externích připojení k pomocným zařízením, například čerpadlům. Tím se zvyšuje rychlost implementace.
  • Optimální správa - Propojení klimatizačních jednotek pro počítačové sály s chladiči zajišťuje vysokou energetickou účinnost v závislosti na skutečných a okamžitých podmínkách zatížení (volitelné)
  • Rychlé opětovné spuštění - Provoz s plnou zátěží do 3 minut se speciálním uspořádáním umožňuje zvolit menší velikost zásobních nádrží
  • Tandemové kompresory - Rychlý a efektivní provoz kompresorů připojených ke společnému okruhu chladiva za účelem fázového řízení kapacity (pro některé modely/konfigurace není k dispozici)
  • Proměnná rychlost ventilátorů - Ventilátory s proměnnými otáčkami snižují spotřebu energie mimo období špiček.

  Obslužnost

  • Snadný přístup pro údržbu - Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.
  • Provozní servis - Umožňuje údržbu/výměnu kritických součástí za chodu systému.
  • Monitorování služeb - Všechna monitorovací zařízení na jednotce umožňují preventivní údržbu a kontrolu stavu systému za provozu.

  Gallery