Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Provoz datového centra: Kapacita

Plánování a optimální využití skutečné fyzické infrastruktury prostřednictvím sdíleného modelu datového střediska, možnost plánování optimálního a efektivního zařízení datového střediska včetně výb...

Simulace, plánování a optimalizace kapacity infrastruktury pro volbu správné velikosti datového střediska

APC Brand Schneider Electric
Provoz datového centra: Kapacita
 • Hlavní funkce

  Modul InfraStruXure Capacity předpovídá optimální umístění fyzické infrastruktury a stojanových zařízení IT na základě dostupnosti, požadavků na kapacitu fyzické infrastruktury a uživatelem definovaných požadavků na redundanci, síť a seskupení podle obchodních priorit. Snižuje latentní kapacitu díky optimalizovanému využití fyzické infrastruktury a předcházení neplánovaným odstávkám. Nástroj Capacity Manager disponuje komplexní simulací, která je založena na živých datech a umožňuje proaktivně analyzovat dopad změn před jejich implementací, takže lze provádět fundovaná rozhodnutí a plánování a zajistit, že fyzická infrastruktura bude mít požadovanou kapacitu pro současné i budoucí potřeby.

  Přínosy

  Dostupnost
  • Naměřená data výkonnosti - Zabraňte přetížení prostřednictvím zobrazení průměrného a nejvyššího nároku na napájení pomocí měření skutečné spotřeby měřených a přepínaných jednotek PDU společnosti APC.
  • Dostupná kapacita - Zjistěte dostupnou kapacitu pomocí výpočtu aktuálního prostoru, napájení a chlazení v porovnání s omezeními architektury datového střediska.
  • Sestava prostoru U - Poskytuje rychlý přehled volného místa U v rámci datového střediska.
  • Kapacitní strategie - Určete funkce architektury tak, aby bylo IT vybavení v souladu s požadavky a aby se zamezilo nedostatečné kapacitě prostoru, napajení a chlazení.
  • Značení klíčového slova - Zvýrazněte umístění omezení prostřednictvím označení klíčových slov stojanů datových center nebo vybavení.
  • Dráha závislosti napájení - Zadejte do mapy napájecí rozvod a vztahy a závislosti mezi fyzickými systémy.
  • Stejnosměrný proud - Nabízí plánování kapacity a řízení rizik pro stejnosměrný proud, stejně jako možnost podporovat smíšené energetické infrastruktury (AC i DC). To umožňuje manažerům datových středisek modelovat zařízení napájená stejnosměrným proudem v rámci svého datového střediska, což jim umožňuje inteligentněji a přesněji plánovat kapacity a posoudit riziko pro vedení DC kabeláže.
  • Podpora elektrického ovládání místností - Monitorujte kapacity a plánujte změny pro centralizované napájecí vybavení v prostorách mimo prostorové plánování hlavního datového centra.
  Ochrana
  • Přístup více uživatelů - Umožňuje, aby několik uživatelů vykonávalo pracovní příkazy a zároveň plánovalo budoucí přesuny, doplnění nebo změny.
  • Uživatelské role - Umožněte různé úrovně přístupu prostřednictvím přihlašování více uživatelů a předdefinovaných uživatelských rolí.
  • Přístup pouze pro čtení - Sdílení přístupu bez rizika neoprávněných změn konfigurace.
  • Zabezpečení heslem - Ochrana uživatelským heslem.
  Ovladatelnost
  • Globální hledání zařízení - Rychlé nalezení zařízení pomocí textového hledání a export dat o zařízení do formátu aplikace Excel.
  • Řídicí panel v reálném čase - Získejte přehled o klíčových ukazatelích výkonu datového střediska prostřednictvím snadno nastavitelných webových řídicích panelů, které zobrazují přizpůsobitelné informace pro vedoucí pracovníky.
  • Univerzální - Umožňuje modelování zařízení a dat od všech dodavatelů, takže podporuje prostředí stávajících datových středisek.
  • Vlastní zařízení - Pomocí dvou klepnutí přizpůsobte zařízení katalogu, aby odpovídala vašim specifikacím, a upravte datové body, jako například požadavky napájení.
  • Knihovna materiálů - Využijte možností knihovny fyzické infrastruktury a zařízení IT od předních dodavatelů.
  Plánování
  • Prostředí se zvýšenou podlahou - Získejte okamžitý přehled o rychlosti proudění vzduchu v prostoru pro rozvod vzduchu a o průtoku vzduchu, abyste mohli optimálně rozmístit perforované podlahové desky v místnostech, kde rozvod chladného vzduchu probíhá pomocí zvýšené podlahy.
  • Index zachycení - Nabízí okamžitou vizualizaci dynamického proudění vzduchu v datovém středisku prostřednictvím indexu zachycení v horkých a chladných uličkách, který v reálném čase analyzuje účinnost využití dodávaného vzduchu.
  • Simulace selhání zařízení - Umožňuje operátorům datového střediska proaktivně zjistit, jaký dopad bude mít selhání zařízení na kritické obchodní aplikace.
  • Obchodní dopad - Zobrazí následky selhání zařízení ve stojanu pro okamžitou identifikaci zásadního dopadu na obchodní činnost.
  • Dopad selhání infrastruktury na informační technologie - Kritické události jsou převáděny do analýzy dopadů na server a ohrožené virtuální stroje jsou automaticky migrovány na zdravé hostitele.
  • Vedení v oblasti zařízení IT - Rychle vyhledejte optimální místo pro další server na základě prostorových, chladicích a napájecích požadavků.
  • Zprávy o kapacitě - Ukáže plánované a skutečné údaje o napájení v jednom zobrazení, což umožní detailní plánování budoucích požadavků napájení.
  • 3D analýza proudění vzduchu - Simulujte chladicí scénáře ve svém datovém centru s okamžitou vizualizací chladicího účinku na vaši infrastrukturu. Tato volba se týká pouze uživatelů chlazení InRow poskytovaného společností APC.
  • Kompenzace 3fázové zátěže - Automaticky rozvádějte a sledujte jedno a trojfázovou spotřebu energie zařízením při současném zajištění toho, že jsou všechny tři fáze napájecí sítě rovnoměrně zatíženy.
  • Analýza scénáře - Umožňuje zákazníkům vyzkoušet si budoucí změny v datovém středisku a zobrazit dopady těchto změn bez provádění úprav v aplikaci InfraStruxure Operations.
  Rychlost
  • Lokalizace - Uživatelské rozhraní dostupné v hlavních lokálních jazycích.
  • Volitelné implementační služby - Zajistěte rychlou implementaci uspořádání místnosti, fyzické infrastruktury a IT prvků využitím profesionálních služeb APC (Professional Services).
  • Sdílený datový model - Zajistěte vyspělá a synchronizovaná data po celou životnost datového centra.

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili?

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.