Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Provoz datového centra: IT optimalizace

Snížení spotřeby energie systémem IT díky hloubkové optimalizaci využití serverů za účelem zvýšení výkonu datového střediska

Získání přehledu o spotřebě a využití energie v zařízení IT za účelem zvýšení efektivity a snížení nákladů

APC Brand Schneider Electric
Provoz datového centra: IT optimalizace
 • Hlavní funkce

  Provoz datacentra Optimalizace IT zvyšuje využití infrastruktury a IT zařízení prostřednictvím přesného a podrobného profilu spotřeby energie datových center pro každý jednotlivý server i stojan zvlášť. Optimalizace IT monitoruje využití a spotřebu energie IT zařízení za účelem snižování nákladů souvisejících s naddimenzováním, nedostatečným využíváním a nevyváženým výkonem a chlazením v celém datovém centru. Nejdůležitější podnikové analýzy přiřazují náklady na IT s podnikovými skupinami z důvodu chargebacku, poskytují důležité informace pro rozhodnutí o vybudování versus nákupu a sledují kapacitu na úrovni stojanu, řady a místnosti. Jádrem Optimalizace IT je knihovna GenomeTM, která neustále vyhledává a sleduje jednotlivé IT komponenty a shromažďuje informace pro sledování informací specifických pro daný server. Tyto informace tvoří základ pro pochopení IT spotřeby energie a jejího vlivu na celý podnik.

  Přínosy

  Dostupnost
  • Knihovna GenomeTM - Díky neustále rostoucí knihovně zařízení může software určit spotřebu energie bez pomoci hardwarových čidel.
  • Monitorování zařízení IT - Nepřetržité zjišťování a monitorování komponent IT pomocí standardních protokolů za účelem přesné a aktuální správy zařízení.
  • Automatické přiřazení - Zvyšuje přesnost a šetří čas díky automatickému přiřazení zjištěných zařízení IT na základě vlastností, jako je výrobce, model a adresa IP.
  • Automatické vyhledání zařízení IT - Šetří čas a zvyšuje přesnost inventáře spravovaných zařízení.
  • Řídicí panel v reálném čase - Získejte přehled o klíčových ukazatelích výkonu datového střediska prostřednictvím snadno nastavitelných webových řídicích panelů, které zobrazují přizpůsobitelné informace pro vedoucí pracovníky.
  • Globální hledání zařízení - Rychlé nalezení zařízení pomocí textového hledání a export dat o zařízení do formátu aplikace Excel.
  Ochrana
  • Zabezpečení heslem - Ochrana uživatelským heslem.
  • Přístup více uživatelů - Umožňuje, aby několik uživatelů vykonávalo pracovní příkazy a zároveň plánovalo budoucí přesuny, doplnění nebo změny.
  • Uživatelské role - Umožněte různé úrovně přístupu prostřednictvím přihlašování více uživatelů a předdefinovaných uživatelských rolí.
  • Přístup pouze pro čtení - Sdílení přístupu bez rizika neoprávněných změn konfigurace.
  Ovladatelnost
  • KPI data - Klíčové indikátory výkonu týkající se nákladů na energii, využití serverů a kandidátů na vyřazení, dostupné ve formátu sestavy nebo řídicího panelu.
  • Spotřebiče s nejvyšším odběrem - Určuje servery s nejvyšší průměrnou spotřebou energie, a poskytuje tak obsluze datového střediska seznam pravděpodobných kandidátů na upgrade, sdílení zátěže nebo vyřazení.
  • Nedostatečně využité servery - Poskytuje přizpůsobitelný seznam nedostatečně využitých serverů. Ten umožňuje určit, které servery jsou v datovém středisku zcela nevyužité, a které jsou využívány nedostatečně.
  Rychlost
  • Sledování nedostatečně využitých serverů - Odstranění zbytečných serverů a maximální účinnost a kapacita stojanů pomáhají snížit náklady.
  • Monitorování využití IT výkonu a serverů - Stanovení obchodního významu všech zařízení IT pomáhá odstranit nedostatečně využité servery a zajistit maximální kapacitu IT na úrovni stojanů, řad a místnosti.
  • Zabránit rozšiřování fyzického serveru - Rozpoznejte a odeberte nevyužité servery, abyste maximálně využili kapacitu stojanů.
  • Maximální využití stojanů - Získejte přehled o využití stojanů v zájmu zajištění optimálního napájení, chlazení a prostoru na úrovni stojanů.
  • Řazení do kategorií podle účinnosti serveru - Nabízí možnost klasifikace serverů na nevyužité, nedostatečně využité a dostatečně využité, aby bylo možné provést analýzu účinnosti zařízení IT, odebrat nevyužité servery, získat veškerou dostupnou kapacitu a konsolidací nevyužitých serverů konsolidovat prostředky.
  • Rozúčtování využití serverů - Umožňuje společnostem shromažďovat náklady na zařízení IT a přiřazovat je k jednotlivým oddělením, aby bylo možné provést přesné rozúčtování na úrovni fyzických nebo virtuálních serverů.

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili?

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.
Srovnání produktů: /