Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Data Center Operation

Průběžný přehled provozu datového střediska prostřednictvím správy inventáře, kalkulačky PUE, výstrah zařízení v reálném čase a víceúrovňového rozmístění.

Správa majetku a dokumentace provozu datového střediska prostřednictvím správy vybavení

APC Brand Schneider Electric
Data Center Operation
 • Hlavní funkce

  Produkt InfraStruxure Operations zajišťuje správu inventáře s diagnostikou dodavatele a detekcí selhání zařízení v reálném čase se zobrazením dat ve fyzickém rozložení datového střediska spolu s doporučenými řešeními problémů. Zobrazení s přechodem do nižší úrovně dat podle umístění poskytuje strukturovaný přehled o umístění datových středisek od globální úrovně po lokální zobrazení až do jednotlivých zařízení. Kalkulačka hodnoty PUE (efektivita využití napájení) poskytuje informace o denním využívání energie. Pro okamžité průběžné aktualizace poskytuje modul InfraStruXure Mobile přístup k aplikaci InfraStruXure Operations prostřednictvím ručního zařízení PDA.

  Přínosy

  Dostupnost
  • Inventární sestava - Zahrnuje strukturované informace o všech zařízeních osazených ve stojanu uspořádané podle typu, stáří, výrobce a vlastností zařízení a umožňuje zobrazit rychlý přehled všech aktuálních zařízení v datovém středisku.
  • Řídicí panel v reálném čase - Získejte přehled o klíčových ukazatelích výkonu datového střediska prostřednictvím snadno nastavitelných webových řídicích panelů, které zobrazují přizpůsobitelné informace pro vedoucí pracovníky.
  • Podniková platforma - Vysoká dostupnost s redundancí umožňující převzetí služeb při selhání prostřednictvím clusterů a kompenzace zátěže, která dává vzniknout systému vhodnému pro kritické zátěže bez rizikových bodů selhání.
  • Výstrahy v rámci fyzického rozložení - Zobrazuje stav datového střediska s reálným selháním zařízení podle půdorysného uspořádání a pohled na přední stranu stojanu se stavovými informacemi.
  • Správa inventáře - Správa inventáře, umístěného ve stojanech, umožňuje okamžitý přehled o vybavení datových center.
  • Podpora serverů Blade - Přesný odraz nastavení datového střediska s modelováním serverů blade v jejich skříních typu blade.
  • Řízená správa sítě - Grafický přehled síťových cest v datovém středisku a jejich vzájemného propojení.
  • Provoz datového střediska v mobilní síti - Integruje modul InfraStruXure Mobile pro přístup k aplikaci InfraStruXure Operations na cestách prostřednictvím zařízení PDA Motorola (Symbol) MC70.
  • Kalkulátor hodnoty PUE/DCiE - Uvede hodnotu PUE (Power Usage Effectiveness) za účelem informování o denním využívání energie.
  Ochrana
  • Přístup pouze pro čtení - Sdílení přístupu bez rizika neoprávněných změn konfigurace.
  • Zabezpečení heslem - Ochrana uživatelským heslem.
  • Přístup více uživatelů - Umožňuje, aby několik uživatelů vykonávalo pracovní příkazy a zároveň plánovalo budoucí přesuny, doplnění nebo změny.
  • Uživatelské role - Umožněte různé úrovně přístupu prostřednictvím přihlašování více uživatelů a předdefinovaných uživatelských rolí.
  Ovladatelnost
  • Zobrazení rozvržení podlahové plochy - Zobrazte přesnou reprezentaci datového střediska pomocí jednoduchého grafické rozvržení stojanů a pohled na stojany shora.
  • Virtuální sklad - Ve virtuálním skladovém prostoru sledujte nová zařízení od okamžiku jejich pořízení.
  • Přizpůsobitelný vzhled - Nabízí rozbalovací pole s umístěním pro logický model datového střediska, ve kterém je prostor datového střediska rozdělen do oblastí, zemí, kampusů, budov a místností.
  • Více místností - Poskytuje možnost zobrazení více místností na stejném půdorysu podlaží, takže umožňuje přesné znázornění velkých budov a snadnou orientaci.
  • Vlastní zařízení - Pomocí dvou klepnutí přizpůsobte zařízení katalogu, aby odpovídala vašim specifikacím, a upravte datové body, jako například požadavky napájení.
  • Knihovna materiálů - Využijte možností knihovny fyzické infrastruktury a zařízení IT od předních dodavatelů.
  • Globální hledání zařízení - Rychlé nalezení zařízení pomocí textového hledání a export dat o zařízení do formátu aplikace Excel.
  • Čelní pohled na stojan - Detailní čelní pohled na stojan umožňuje přesné grafické znázornění vybavení a jeho umístění ve stojanu.
  • Zobrazení organizace - Nabízí rozbalovací pole s umístěním pro logický model datového střediska, ve kterém je prostor datového střediska rozdělen do oblastí, zemí, kampusů, budov a místností.
  Pohodlí
  • Doporučené akce - Systém Enterprise Manager poskytuje podrobný popis problému, když problém nastane, a také doporučené kroky, které mohou příslušný problém vyřešit. Tato jedinečná funkce snižuje potřebu školení a urychluje odstraňování závad spojených s napájením.
  • Referenční hodnoty v závislosti na rozvodné síti - Flexibilní přístup k souřadnicím podlaží, který umožňuje obsluze datového střediska zavést vlastní schéma identifikace umístění.
  • Integrace nástrojů CAD - Umožňuje import výkresů CAD (Computer Aided Design) za účelem rychlé změny rozložení místnosti a převod výkresů CAD klecí na model správy infrastruktury datového střediska (DCIM), včetně přepínání úrovní CAD obsahujících všechny dostupné informace o budově.
  Rychlost
  • Podpora elektrického ovládání místností - Monitorujte kapacity a plánujte změny pro centralizované napájecí vybavení v prostorách mimo prostorové plánování hlavního datového centra.
  • Univerzální - Umožňuje modelování zařízení a dat od všech dodavatelů, takže podporuje prostředí stávajících datových středisek.
  • Sdílený datový model - Zajistěte vyspělá a synchronizovaná data po celou životnost datového centra.
  • Lokalizace - Uživatelské rozhraní dostupné v hlavních lokálních jazycích.
  • Volitelné implementační služby - Zajistěte rychlou implementaci uspořádání místnosti, fyzické infrastruktury a IT prvků využitím profesionálních služeb APC (Professional Services).
  Společné umístění
  • Analýza vlivu klientů - Mapuje klientská zařízení na úrovni místnosti, klecí, stojanů nebo serverů a přináší hloubkový přehled o vlivu různých zařízení na případný výpadek.
  • Webový klient - Dovoluje uživateli nahlížet do součástí datového střediska, spotřeby energie a kapacity napájení přes jakýkoliv moderní webový prohlížeč. To snižuje náklady na údržbu a umožňuje manažerům přijímat lepší a informovanější rozhodnutí v reálném čase.
  • 3D zobrazení klece - Umožňuje znázornění obvodu klecí pro okamžitou 3D vizualizaci rozložení a automatický výpočet plochy klece.
  • Auditní záznamy - Sleduje všechny změny vybavení klecí a budovy v průběhu životního cyklu datového střediska, a přináší tak dokonalý přehled a snadnou identifikaci nároků na údržbu.
  • Naměřený příkon klece - Umožňuje podrobné rozúčtování jednotlivým klientům díky jednoduchému přehledu prodané a naměřené energie.
  • Vizualizace klece - V předprodejní fázi vizualizuje aktuálně dostupný prostor s anonymními daty o klientech pro účely plánování nových klecí pro zákazníky, vyhrazování prostoru a podpory procesu prodeje.
  • Inventární sestava klientů - Zobrazuje veškeré vybavení určitého klienta, a poskytuje tak okamžitý přehled o klientech.
  • Sestava s údaji o zásuvkách - Udává aktuální stav zástrček a zásuvek jedné či více jednotek PDU nebo klientů, včetně informací o případném nadměrném odběru.
  • Sestava s daty o napájení - Poskytuje informace o celkové kapacitě vzhledem k prodané kapacitě a o zátěži naměřené na jednotlivých pracovištích, a nabízí tak kompletní přehled o aktuální kapacitě napájení.
  • Sestava s údaji o prostoru - Okamžitý přehled o aktuální prostorové kapacitě s identifikací prodejného, obsazeného a vyhrazeného prostoru i prostoru určeného k internímu využití.

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili?

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.
Srovnání produktů: /