Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Uniflair Wall Mount Room Cooling

Nástěnné jednotky určené do venkovního prostředí pro kritické aplikace

Součást skupiny Uniflair

Kompletní systémy s rychlou instalací, které okamžitě řeší chlazení výpočetních a telekomunikačních prostředí

Uniflair Wall Mount Room Cooling
 • Hlavní funkce

  Uniflair WM je zcela samostatná chladicí jednotka, není tedy zapotřebí vzdálený tepelný výměník. Tyto jednotky se vyznačují snadnou implementací a vyžadují pouze jednoduché elektrické zapojení a montáž. Jsou k dispozici v konfiguraci umožňující volné chlazení a dodávají se vybavené motorizovanými klapkami, které zajišťují chlazení prostorů IT pomocí venkovního vzduchu.

  Přínosy

  Dostupnost
  • Šroubový kompresor - Využití jen několika málo pohyblivých částí pro zvýšení spolehlivosti a očekávané životnosti.
  • Duální síťové vstupy - (Volitelné) Duální napájecí zdroje pro redundanci vstupního napájení
  • Redundantní součásti - Prvky, které mohou způsobit selhání celého systému, mají redundantní součásti, které umožňují udržení dostupnosti a spolehlivosti.
  • Motory s přímým pohonem - Nároky na ložiska jsou téměř eliminovány, což zvyšuje dobu životnosti. Umožňuje tovární vyvážení tělesa motoru/integrovaného ventilátoru, což snižuje vibrace a urychluje náběh.
  • Řízení s aktivní odezvou - Monitoruje a aktivně upravuje kapacitu chlazení za účelem zajištění správné teploty vzduchu na vstupu k serveru. Díky řídicí jednotce s mikroprocesorem je k dispozici vizuální přehled o provozu a stavu jednotky.
  Hospodárnost
  • Vysoce výkonná technologická řešení - Optimalizuje provoz jednotky při každém zatížení a za všech podmínek a zajišťuje velmi nízkou spotřebu energie
  • Přímé volné chlazení - V případě teploty dostačující k chlazení využívá venkovní vzduch.
  • Modulární strategie - Modulární konstrukce mechanických a řídicích systému umožňuje postupné budování infrastruktury chlazení v závislosti na požadavcích daného centra. Tím se výrazně snižují kapitálové výdaje a vznikají časově rozlišené investice rozložené do celé doby životnosti centra.
  Obslužnost
  • Monitorování služeb - Všechna monitorovací zařízení na jednotce umožňují preventivní údržbu a kontrolu stavu systému za provozu.
  • Snadný přístup pro údržbu - Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.
  • Provozní servis - Umožňuje údržbu/výměnu kritických součástí za chodu systému.
  Ovladatelnost
  • Síťové rozhraní - Zajišťuje správu pomocí připojení zařízení přímo k síti s využitím vyhrazené adresy IP, což odstraňuje nutnost použití serveru proxy. Správa je dostupná pomocí webového prohlížeče nebo rozhraní telnet či SSH. Informační funkce vás informují o problémech ihned v okamžiku jejich výskytu.
  • Systémy správy budov - Jednotky jsou navrženy tak, aby spolupracovaly s nejrozšířenějšími systémy správy budov, včetně protokolů BACnet a Modbus.
  • Místní síť - Vytvoří pro všechny dostupné prostředky společné řízení, které poskytuje maximální energetickou účinnost a řízenou správu celé skupiny v krizových situacích
  • Mikroprocesorový ovladač - Zajišťuje proaktivní řízení a monitorování v reálném čase pomocí čtyř-řádkového alfanumerického displeje s šířkou řádku osmdesát znaků.
  Pohodlí
  • Samostatné - Jednotku lze snadno a rychle instalovat bez nutnosti instalace přívodů chladicí kapaliny nebo externích tepelných výměníků.

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili?

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.
Srovnání produktů: /