Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Provoz datového centra: Optimalizace chlazení

Dynamicky eliminuje horká místa a šetří energii díky inteligentnímu řízení chlazení.

Aktivní řízení chlazení pro optimalizované využití zdrojů a úsporu energie.

APC Brand Schneider Electric
Provoz datového centra: Optimalizace chlazení
 • Hlavní funkce

  Provoz datového centra: Optimalizace chlazení neustále optimalizuje průtok vzduchu v budově datového centra, zvyšuje spolehlivost a dostupnost. Optimalizace chlazení je uzavřeným systémem, který reaguje na data v reálném čase, automaticky identifikuje a eliminuje horká místa a pomáhá diagnostikovat potenciální rizika v budově. Aplikace porovnává potřebu chlazení s nejnižší dostupnou spotřebou energie, dosahuje okamžité úspory nákladů a nastavuje správnou úroveň chlazení v datovém centru. Aplikace umožňuje manažerům budov řídit požadované teploty a sledovat tepelné podmínky. Využívá inteligentní software, který neustále nastavuje chlazení na základě změny okolních podmínek. Reaguje na události, které mají vliv na změnu teploty, v reálném čase, například zařízení se pohybuje, upgrade zařízení nebo kolísání datového zatížení, stabilizuje průtok vzduchu a řeší komplexní schéma alokace chladicích zdrojů.

  Přínosy

  Dostupnost
  • Zajištění provozuschopnosti - Okamžitá identifikace a eliminace horkých míst zajišťuje provozuschopnost zařízení a chod obchodních činností podle plánu.
  • Zpráva o benchmarcích - Kontroluje úspory energie a nákladů, omezení tvorby skleníkových plynů dosažené použitím aktivního řízení chlazení.
  • Stávající chladicí infrastruktura - Pracuje se stávající infrastrukturou. Přímý rozptyl (DX), chlazená voda, ekonomizéry a metody odpařovacího chlazení, tok vzduchu pod podlahou, nad hlavou, v kanálech i mimo ně.
  • Manuální odblokování - Umožňuje operátorům manuálně řídit chladicí zdroje a odblokovat systém.
  • Snížení provozních rizik - V případě výskytu nouzového stavu se chladicí jednotky automaticky rozběhnou na maximální výkon a zajišťují chlazení budovy, i když se aplikace Optimalizace chlazení nemůže připojit k chladicím jednotkám a řídit je.
  • Zpráva o teplotní shodě - Zjišťuje, jestli teploty stojanů odpovídají požadovaným hodnotám. Zjišťuje dobu, po kterou byly hodnoty mimo požadované mezní hodnoty, umožňuje snadné zjišťování případných odchylek fyzikální struktury.
  Ochrana
  • Přístup více uživatelů - Umožňuje, aby několik uživatelů vykonávalo pracovní příkazy a zároveň plánovalo budoucí přesuny, doplnění nebo změny.
  • Uživatelské role - Umožněte různé úrovně přístupu prostřednictvím přihlašování více uživatelů a předdefinovaných uživatelských rolí.
  • Bezdrátové snímače teploty - Využívá celou řadu bezdrátových snímačů teploty ke stanovení přesné polohy tepelného zatížení v rámci datového centra
  • Přístup pouze pro čtení - Sdílení přístupu bez rizika neoprávněných změn konfigurace.
  • Zabezpečení heslem - Ochrana uživatelským heslem.
  Ovladatelnost
  • Inteligentní řízení - Teplotní údaje jsou bezdrátově přenášeny do síťových bran, agregovány a analyzovány řídicím softwarem, který stanovuje příslušné požadavky na řízení a přenáší je přímo do chladicího zařízení.
  • Dynamická optimalizace - Tok vzduchu se v reálném čase neustále přizpůsobuje požadavkům, které vytváří dynamické prostředí v datovém centru.
  • Znovuzískat kapacitu chlazení - Trvale optimalizovaný výkon chlazení umožňuje zvyšovat zatížení a kapacitu datového centra.
  • Příčinkové mapování - Nabízí skvělý náhled na vliv jednotlivých chladicích jednotek na teplotu v každé části datového centra.
  Úspory nákladů
  • Prodloužený chod zařízení - Efektivní využití chladicího zařízení omezuje nutnost údržby a prodlužuje jeho životnost.
  • Úspora energie - Dosahuje až 40 % úspory spotřeby energie při chlazení díky optimalizovanému využití stávajícího chladicího zařízení.

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili?

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.
Srovnání produktů: /