Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Altivar Machine ATV340

Frekvenční měniče pro náročné aplikace

Součást skupiny Altivar

Frekvenční měniče Altivar 340 se zaměřením na náročné aplikace vyhovují současným požadavkům na ovládání asynchronních, synchroních a reluktančních třífázových elektrických motorů ve výkonovém rozsahu 0,75 až 75 kW.

Altivar Machine ATV340
 • Hlavní funkce

  Vždy na vrcholu ve světě inteligentních strojů. Frekvenční měniče Altivar 340 jsou zaměřené na náročné průmyslové stroje, ve kterých je kladen důraz na vysokou přesnost a dynamiku. Umožňují krátkodobé přetěžování momentu až na jeho dvojnásobek. Nabízí řadu inovativních funkcí, vysokou míru konektivity a bezpečnosti. Představují tak moderní a cenově efektivní řešení regulovaných pohonů.  Přínosy

  Na vrcholu ve světě průmyslových strojů

  • Vysoká dynamika a variabilita frekvenčních měničů Altivar 340 umožnuje získat z motorů maximální výkon. S frekvencí až 400 Hz, dynamickým řízením a možností velkého přetížení až 220 % momentu se dobře adaptují do velmi náročných aplikací.
  • Svými funkcemi a výbavou odpovídají současným požadavkům na moderní stroje.  Frekvenční měniče Altivar340 mohou regulovat širokou škálu motorů v uzavřené nebo otevřené smyčce: asynchronní (IE2, IE3), synchronní a reluktanční motory (IE4, IE5).

  Bezprecedentní v automatizaci

  Frekvenční měniče Altivar 340 nastavují nový standard v oblasti odezvy v automatizaci. Prostřednictvím téměř „real-time“ reakcí mohou dosahovat velmi precizního řízení průmyslových strojů. Ethernetové připojení a krátká prodleva reakčního času, která je pouhou 1 ms (úkol cyklus), umožňují dosáhnout maximální efektivity celé aplikace.

  Zkrácení času na projekt a realizaci

  Frekvenční měniče Altivar 340 obsahují řadu funkcí a vlastností, které pomáhají výrazně zkracovat inženýrský čas nutně vynaložený na všechny fáze spojené s vývojem řešení, uvedením do provozu a údržbou průmyslového stroje.

  • Široká paleta komunikačních rozhraní, velký počet I/O, multi-ethernetový protokol, PTI / PTO, vestavěný enkodér a další volitelná rozhraní poskytují maximální adaptabilitu pro každý průmyslový stroj.  
  • Pro jeřábovy a zdvihy, zakladače, balicí linky a manipulátory jsou připravené funkce Simple Master Slave a pozicování.

  Bezproblémová integrace

  Pro rychlou a bezproblémovou integraci do automatizovaného prostředí jsou připravené knihovny Ready-to-use z oblasti MachineStruxure, které jsou testovány, validovány a zdokumentovány (TVDA – Tested, Validated, Documented Architectures). V kombinaci se službami Ethernetu v měniči Altivar 340 lze připravovat projekty velmi snadno.

  • Navíc je uživatelům  k dispozici tlačítko ONE auto-tuning pro identifikaci motorů, které umožňuje pohotově replikovat celý projekt.

  Provoz v náročných podmínkách

  Frekvenční měniče Altivar340 byly navrženy tak, aby zajistily spolehlivý provoz v náročných podmínkách. Jsou velmi odolné proti vibracím a nevodivému prachu. Okolní teplota může dosahovat až 60 °C.

  • Vyhovují směrnici IEC60721-3-3 a dosahují třídy 3C3 (chemická odolnost) a 3S3 (mechanická odolnost).
  Splňují standardy bezpečnosti strojů a kybernetické bezpečnosti, které mají za cíl zajistit trvalou ochranu lidí a majetku.

  • Z hlediska bezpečnosti vyhovují normám EN ISO 13849-1 a EN-62061.
  • Proti kybernetickým útokům dosahují úrovně Achilles 2.

  Průmyslový stroj v neustálém chodu

  Frekvennčí měniče Altivar 340 umožňují minimalizovat prostoje díky následujícím funkcím:

  • služba rychlé náhrady zařízení (FDR – Faulty Device Replacement) je součástí  architektury MachineStruxure. Zahrnuje pouze 2 kroky ze strany servisního technika. Díky systému „Plug-in“  je výměna snadná a trvá méně než 3 minuty. Konfigurační data pohonu se automaticky stahují z PLC.
  • Záznam dat a monitoring je prováděn prostřednictvím lokálního systému nebo vzdáleně  pomocí integrovaného webového serveru. Lze tak flexibilně zajistit uživatelský přístup k pohonu dané aplikace kdykoliv a odkudkoliv. K dispozici jsou také informace o preventivní údržbě průmyslového stroje, za účelem zabránění provozních výpadků.

  Aplikace

  • Manipulátory.
  • Paletovací stroje.
  • Stroje na zpracování materiálu.
  • Balicí stroje.
  • Jeřáby a zdvihy.
  • Automatické regálové zakladače.
  • Dopravníky.
  • Navíječky atd. 

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili?

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.
Srovnání produktů: /