Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

EcoStruxure IT Expert

Cloudové řešení, které je bezpečné a nezávislé na dodavateli a umožňuje monitorování a viditelnost fyzické IT infrastruktury z libovolného místa.

První řešení pro správu infrastruktury datového centra založené na cloudu (DCIM) v daném odvětví

APC Brand Schneider Electric
EcoStruxure IT Expert
 • Hlavní funkce

  Monitorovací systém EcoStruxure IT Expert poskytuje organizacím s distribuovaným IT prostředím a místními koncovými systémy nástroje ke sledování napájecího a chladicího zařízení fyzické infrastruktury od více dodavatelů. Monitorování v reálném čase, měření výkonu, posuzování, okamžité oznamování problémů a jejich eskalace vám poskytují ideální přehled k proaktivní správě IT infrastruktury. Toto otevřené a pružné centrální úložiště kriticky důležitých informací je přístupné pro více uživatelů – včetně vašeho přednostního partnera – z libovolného místa na síti, a umožňuje tak rychle analyzovat a řešit události kritické infrastruktury, které mohou negativně ovlivnit dostupnost IT systému. Výkon cloudového řešení vám umožní rozhodovat na základě dat, reagovat na nenormální chování zařízení, ještě než se z něj stane problém, a spouštět analýzy, které vám pomohou soustředit se na důležité věci.

  Přínosy

  Dostupnost
  • Grafická analýza trendů - Mějte přístup k aktuálním a starším datům o jakémkoliv zařízení nebo skupině zařízení. Využijte vykreslení a zanesení do grafu řádky datových bodů v logické korelaci a vizualizujte tak potenciální nebezpečné trendy.
  • Centralizované úložiště výstrah - K historickým výstrahám z několika zařízení lze přistupovat prostřednictvím jedné centrální databáze. Výstrahy můžete řadit podle typu, data, zařízení či skupiny zařízení.
  • Uživatelské hlášení stavu - Vytvořte, uložte a naplánujte uživatelem definované zprávy pro snadný sběr, distribuci a analýzu dat.
  Možnost přizpůsobení
  • Rozšiřitelná architektura - Dostupné licenční klíče pro aplikace a pracoviště rozšiřují možnosti platformy a umožňují jí, aby svým růstem odpovídala vzestupným požadavkům vašeho podnikání.
  Ochrana
  • Podpora vzdáleného monitorování - Služba na bázi internetu, která slouží jako druhý pár očí, který sleduje zdraví fyzické infrastruktury společnosti. Zkušení profesionálové nepřetržitě pracují na zajištění monitoringu 24 hodin denně a pomáhají diagnostikovat problémy předtím, než se stanou kritickými.
  • Šifrovaná komunikace - 2 048bitový certifikát RSA a šifrování přenášených dat pomocí 256bitového algoritmu AES. Brána EcoStruxure IT Gateway používá odchozí připojení procházející přes port 443 a komunikuje pouze s cloudem EcoStruxure IT na adresách IP 40.84.62.190 a 23.99.90.28.
  Ovladatelnost
  • Univerzální konzola - Přizpůsobitelné klientské aplikace pro Windows a Linux umožňují okamžitý přístup z libovolného prohlížeče nebo mobilního zařízení
  • Oznamování událostí - Přijímejte oznámení v reálném čase, která minimalizují dobu odezvy na kritické problémy fyzické infrastruktury, zkracují střední dobu opravy, zlepšují efektivitu a maximalizují dobu provozu.
  • Centralizovaná správa skladu - Získejte okamžitý a detailní přehled o všech zařízeních své fyzické infrastruktury, členěný podle geografických oblastí nebo přizpůsobitelného umístění.
  • Monitoring s využitím cloudu - Udržujte vysokou dostupnost místních koncových zařízení a distribuovaných prostředí a kontrolujte stav zařízení fyzické infrastruktury z centrálního umístění, které vám zajistí klidný průběh dne ve firmě nebo na cestách.
  • Konsolidace alarmů - Snižujte počet chybných výstrah a MTTR rychlou detekcí základních příčin v řádu minut.
  • Posuzování - Určujte vzory správného chování a uplatňujte systém kontroly využívající analýzy a strojové učení k identifikaci zařízení, která vyžadují pozornost.
  • Měření výkonu - Srovnávejte výkon zařízení s údaji o výkonu podobných zařízení v rámci celého odvětví.
  • Podpora zařízení několika dodavatelů - Rozsáhlá podpora více dodavatelů pro monitorování síťových zařízení SNMP, MODBUS a Redfish. Zařízení jsou viditelná prostřednictvím oznamování překročení mezních hodnot, trendů dat a vykazování.
  Rychlost
  • Automatické aktualizace a zálohování - Aktualizace a zálohy jsou aplikovány automaticky, aby bylo vždy nabídnuto nejnovější řešení.
  • Privátní připojení do sítě - Snižte IP adresy potřebné ve veřejné síti pro správu zařízení tím, že je umístíte do izolované bezpečné sítě.
  • Automatické vyhledání - Zkracuje dobu potřebnou k instalaci a implementaci zařízení fyzické infrastruktury díky automatické detekci zařízení v síti, která lze spravovat.

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili?

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.