Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Přímá expanze ve stojanu

Integrovaný stojanový systém chlazení pro prostory s řízeným prostředím

Upozornění na konec prodeje

Řešení s rychlou instalací, která okamžitě řeší problémová horká místa ve stávajících prostředích IT.

APC Brand Schneider Electric
Přímá expanze ve stojanu
 • Hlavní funkce

  Systémy InRow SC nabízí flexibilní řešení se snadnou instalací, které je vhodné v podstatě pro jakékoli prostředí. Tyto samostatné systémy nabízí inteligentní řízení, které umožňuje správu po síti, i komponenty pro vlastní sledování, které zajišťují nejvyšší úroveň dostupnosti. Uličková architektura chlazení spolu s řízeným prouděním vzduchu dále zvyšuje předvídatelnost, účinnost a kapacitu systému.

  Přínosy

  Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
  • Proměnná rychlost ventilátorů - Ventilátory s proměnnými otáčkami snižují spotřebu energie mimo období špiček.
  • Zelené chladicí médium - Chladicí médium, které je šetrné k životnímu prostředí a nabízí body hodnocení LEED.
  Dostupnost
  • Vedení vzduchu v potrubí - Používá neklimatizovaný vzduch ze stropního prostoru pro odražení tepla místo klimatizovaného vzduchu v místnosti.
  • Automatický restart - Při selhání napájení vrací jednotku do posledního provozního stavu za účelem ochrany kompresoru a prostředí. (Není k dispozici pro jednotky 1,6 kW)
  • Prediktivní upozornění na selhání - Maximalizuje dostupnost systému tím, že poskytuje včasné výstrahy na nutnost výměny ventilátoru či filtru.
  • Ochrana proti zamrznutí cívky - Přemostění horkým plynem brání zmrznutí cívkového výparníku v podmínkách nízkého zatížení.
  • Ochrana před přetlakem - Zaručuje funkčnost systému InRow SC i v případě, že je přívod vzduchu do kondenzační jednotky omezený nebo že má vzduch velmi vysokou teplotu.
  Obslužnost
  • Snadný přístup pro údržbu - Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.
  • Omyvatelné filtry - Hloubkově zaváděný síťový filtr s možností čištění a snadnou instalací odstraňuje volné částečky z výstupního proudu vzduchu.
  • Ventilátory s možností výměny za chodu - Umožňuje provoz systému i v případě potřeby výměny ventilátorů.
  Ovladatelnost
  • Začlenění do systému správy objektu - Zasílání výstrah a dat do systému správy budovy umožňuje správu kritické infrastruktury budovy z jediného systému.
  • Síťové rozhraní - Zajišťuje správu pomocí připojení zařízení přímo k síti s využitím vyhrazené adresy IP, což odstraňuje nutnost použití serveru proxy. Správa je dostupná pomocí webového prohlížeče nebo rozhraní telnet či SSH. Informační funkce vás informují o problémech ihned v okamžiku jejich výskytu.
  • Sledování kapacity v reálném čase - Zobrazení proudu a chlazení, které je k dispozici, v reálném čase.
  Rychlost
  • Modulární konstrukce - Modulární systém poskytuje škálovatelné řešení pro přidávání chlazení podle rostoucích požadavků.
  • Architektura na úrovni řad - Zachytává horký vzduch přímo na výstupu ze zařízení IT, čímž zvyšuje kapacitu zjevného chlazení jednotky ve srovnání s tradičními architekturami chlazení.
  • Konstruováno jako zcela nezávislé zařízení - Jednotku lze snadno a rychle instalovat bez nutnosti instalace přívodů chladicí kapaliny nebo externích tepelných výměníků. Jednotka vyžaduje k efektivnímu chlazení pouze napájení, odvod kondenzátu a odvodní systém.

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili?

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.