Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

 

Acti 9 elektrické příslušenství

Elektrické příslušentsví pro jističe iC60 a proudové chrániče ilD

Elektrické příslušenství Acti 9 pro jističe a proudové chrániče

Acti 9 elektrické příslušenství
 • Hlavní funkce

  Díky jedinečným funkcím jsou impulzní relé Acti 9 iTL vybavené pro zajištění absolutní bezpečnosti.

  • VISI-TRIP: pro rychlou detekci vývodů s poruchou a zkràcení doby provozních zàsahů.
  • Naklapàvací montàžní prvky
  • iOF: Příslušenství pro vzdàlenou indikaci stavu připojených zařízení (v souladu s IEC 60947-5-1)
   o Vzdàlenà indikace vypnutého nebo zapnutého stavu
   o Vzdàlenà indikace vybavení poruchou
  • Příslušenství pro vzdàlené řízení připojených zařízení (v souladu s IEC 60947-1)
   o napěťové spouště
   o podpěťové spouště podpěťové spouště nezàvislé na napàjecí síti
   o Vybavení s časovou prodlevou (pro kompenzaci mžikových výpadků nebo kràtkodobého poklesu napětí) při výpadku napětí v řídicím obvodu nebo při poklesu napàjecího napětí
   o Nouzové zastavení
   o Vybavení přepětím
  • Vzdàlenà signalizace pro vzdàlené řízení 
   o Vzdàlené řízení (vypínàní a zapínàní) jističů s chràničovou spouští Vigi iC60 nebo bez ní, s příslušenstvím nebo bez.
   o Reset jističe po vypnutí, v souladu s platnými bezpečnostními normami a předpisy.
   o Lokàlní ovlàdàní pomocí ovlàdací pàčky.
  • Příslušenství pro opětné zapnutí (ARA) 
   o Automatické opětné zapínàní připojených ochranných zařízení po vybavení.
   o Zvýšení spolehlivosti instalací bez obsluhy, izolovaných a obtížně přístupných systémů, u nichž je nutné zajistit vysokou dostupnost (mobilní sítě, dàlnice, čerpací stanice, letiště, železnice, meteorologické stanice, servisní stanice, automatické pokladny, veřejné osvětlení, tunely atd.) obnovením provozu bez nutnosti zàsahu pracovníka údržby v případě přechodných jevů (atmosférické jevy, průmyslovà přepětí atd.)


  Přínosy

  Účinnost, jakou si zasloužíte !

  Příslušenství iC60 tvoří úplnou nabídku pro zajištění lepší úrovně bezpečnosti a účinnosti.

  • Jednoduchost: Stejné elektrické příslušenství pro jističe iC60 a proudové chràniče iID.
  • Snadnà instalace: Snadnà instalace díky mechanickému naklapàvacímu montàžnímu systému
  • Inteligence: Mnoho možných kombinací elektrického příslušenství – iOF + iSD, iOF/SD + iMX, iOF + iMN atd…

  Aplikace

  Automatické opětovné zapnutí, vzdàlené řízení, vzdàlenà indikace a vypínàní elektrických obvodů ve všech průmyslových a komerčních budovàch při:

  • Zkratovém proudu
  • Proudovém přetížení
  • Zemnímu poruchovému proudu
  • Podpětí
  • Bezpečnostní manuàlní vybavení

  Gallery

  • Jističe iC60 s elektrickým příslušenstvím iOF/SD a iMN a chráničovou spouští Vigi iC60 Systém indikace poruch VisiTrip
  • Jističe iC60 s elektrickým příslušenstvím iOF/SD a iMX, vzdálenou signalizací RCA a přídavnou ochranou proti reziduálnímu proudu pro iC60
  • Proudové chrániče iID s příslušenstvím pro opětné zapnutí (ARA)