Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Používáním tohoto produktu vyjadřujete, že rozumíte a souhlasíte s následujícími smluvními podmínkami: DŮVĚRNÁ UŽIVATELSKÁ SMLOUVA NA PRINCIPU „JAK STOJÍ A LEŽÍ“

Na tyto produktové referenční údaje společnosti Schneider Electric se vztahují vlastnická práva jsou poskytovány příjemci na základě DŮVĚRNOSTI a principu „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. Společnost Schneider Electric SE OBZVLÁŠTĚ ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI VYJÁDŘENÝCH NEBO IMPLICITNÍCH ZÁRUK ZEJMÉNA IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO LIBOVOLNÝ KONKRÉTNÍ ÚČEL. Společnost Schneider Electric vynaložila obchodně odůvodnitelné úsilí k určení toho, co lze považovat za funkčně ekvivalentní produkty, ale tyto nemusejí být nutně ekvivalentní vzhledem k požadavkům na spojení, tvar a funkci. Společnost Schneider Electric nenese odpovědnost za žádné nároky příjemce nebo jeho zákazníků související s používáním těchto produktových referenčních údajů. Příjemce obzvláště vyjadřuje souhlas s tím, že seznámí všechny uživatele produktových referenčních obchodních nástrojů s nutností nezávislého ověření, zda je libovolný referenční produkt zvolený pomocí průvodce výběrem vhodnou náhradou za jiný produkt pro konkrétní aplikaci.

Povšimněte si prosím: Náhrada produktu nemusí zcela přesně odpovídat. Projděte si produktovou literaturu Schneider Electric a související dokumentaci a zjistěte podrobnosti o produktu.
>
chatujte s námi

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!