Czech Republic
Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Vyberte zemi
Používáním tohoto produktu vyjadřujete, že rozumíte a souhlasíte s následujícími smluvními podmínkami: DŮVĚRNÁ UŽIVATELSKÁ SMLOUVA NA PRINCIPU „JAK STOJÍ A LEŽÍ“

Na tyto produktové referenční údaje společnosti Schneider Electric se vztahují vlastnická práva jsou poskytovány příjemci na základě DŮVĚRNOSTI a principu „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. Společnost Schneider Electric SE OBZVLÁŠTĚ ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI VYJÁDŘENÝCH NEBO IMPLICITNÍCH ZÁRUK ZEJMÉNA IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO LIBOVOLNÝ KONKRÉTNÍ ÚČEL. Společnost Schneider Electric vynaložila obchodně odůvodnitelné úsilí k určení toho, co lze považovat za funkčně ekvivalentní produkty, ale tyto nemusejí být nutně ekvivalentní vzhledem k požadavkům na spojení, tvar a funkci. Společnost Schneider Electric nenese odpovědnost za žádné nároky příjemce nebo jeho zákazníků související s používáním těchto produktových referenčních údajů. Příjemce obzvláště vyjadřuje souhlas s tím, že seznámí všechny uživatele produktových referenčních obchodních nástrojů s nutností nezávislého ověření, zda je libovolný referenční produkt zvolený pomocí průvodce výběrem vhodnou náhradou za jiný produkt pro konkrétní aplikaci.

Povšimněte si prosím: Náhrada produktu nemusí zcela přesně odpovídat. Projděte si produktovou literaturu Schneider Electric a související dokumentaci a zjistěte podrobnosti o produktu.
>
chatujte s námi

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!