Naše značky

Vyberte zemi

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Budovy budoucnosti začínají zde

Průmysl se vyvíjí, ale současné celosvětové požadavky posouvají transformaci na vyšší úroveň. Chcete-li přežít a prosperovat jako developer, vlastník a provozovatel, budete muset využít možnosti čistě digitálního a plně elektrického světa a nabídnout udržitelnější, odolnější a efektivnější budovu orientovanou na lidi.

Jak budou aktualizace v technologii inteligentních budov utvářet budovy budoucnosti? Zjistěte to v nejnovější zprávě nezávislé výzkumné a poradenské společnosti Verdantix.

Stáhněte si zprávu

~40 %

celkových emisí CO2 pochází z budov

>350

světových přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem v roce 2019

>30 %

energie je vyplýtváno v budovách

~90 %

svého času strávíme uvnitř

Stavte s ohledem na nulovou uhlíkovou stopu

Budovy spotřebovávají přibližně 30 % světové energie a představují téměř 40 % ročních emisí CO2. Aby byly udržitelné, je třeba budovy – ať už nové, či stávající – změnit. Více než 120 zemí se již zavázalo splnit cíle pro rok 2050 týkající se nulové spotřeby a roste tlak na prokázání pokroku směrem k tomuto cíli.

Společně s partnery, jako je společnost AECOM, jsme připraveni připojit se k vám na cestě k dekarbonizaci a řešení tohoto komplexního, ale důležitého úkolu.

V naší příručce zjistíte více o našem komplexním přístupu k vytváření budov s nulovou spotřebou energie – od strategie a implementace až po provoz, optimalizaci a certifikaci ekologických budov.

Stáhněte si naši elektronickou příručku pro udržitelnost

Aktivní regulace spotřeby energie

Mějte přístup ke globální platformě s integrovanými daty, která v reálném čase poskytují oddělení zodpovědná za nakládání s energií a udržitelný rozvoj.

Odolnost budov

Vzhledem k tomu, že počet přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem stoupá, musí se majitelé a provozovatelé budov v době krize neustále přizpůsobovat novým překážkám, mezi které se řadí rychle se měnící obchodní priority, ohrožení stavu zaměstnanců a snižující se provozní rozpočty.

Budovy jako dětská nemocnice v Nemours využívají naše řešení EcoStruxure k zajištění spolehlivé a odolné správy napájení.

Objevte nespočet výhod digitální energie v naší nové bílé knize.

Stáhněte si naši bílou knihu

Zlepšete spolehlivost napájení

Zlepšete spolehlivost a stabilitu sítě pomocí různých řešení pro řízení harmonických frekvencí, napájení a zmírnění následků.

Zajistěte kybernetickou bezpečnost vaší budovy

Chraňte kriticky důležité napájení infrastruktury, HVAC a inteligentní systémy řízení infrastruktury.

Využívejte výhody vysoce efektivních budov

Pokrok v technologiích a zařízeních s podporou IoT umožňuje majitelům a provozovatelům budov využívat velké objemy dat a umělou inteligenci k výraznému snížení provozních nákladů a ke zvýšení produktivity. Toho mohou dosáhnout tím, že se rozhodnou pro správná řešení správy prostoru a provozní efektivity a zajistí spokojenost nájemníků.

Budovy jako hotel Hilton Garden Inn v Dubaji využívají řešení EcoStruxure k zajištění efektivního a nepřerušovaného provozu a komfortu pro své hosty.

Zajištění komfortnějšího prostředí

Zvyšte komfort svých nájemníků prostřednictvím aplikace s personalizovaným, snadno ovladatelným prostředím.

Efektivní správa majetku

Identifikujte včas problémy se zařízeními a minimalizujte poruchy prostřednictvím automatické detekce poruch a diagnostiky.

Napojení na rozvodnou síť

Zkombinujte nákup energie, efektivitu a vyvažování zátěže a přeměňte energii vaší budovy aktivum.

Zlepšete pohodu pomocí budovy orientované na lidi

Podle odhadů trávíme téměř 90 % času uvnitř. Vnitřní prostředí má obrovský dopad na naše zdraví a pohodu. Budovy orientované na lidi se přizpůsobují času člověka strávenému v budově a zkvalitňují jej, čímž zajišťují zdravé, bezpečné a přívětivé prostředí pro život, práci a zábavu.

Budovy jako ústředí APAC společnosti JLL v Singapuru vytvářejí přívětivé a produktivní pracovní prostředí pomocí řešení EcoStruxure.

Chcete vytvářet zdravější budovy? V naší příručce zjistíte, jak na to.

Stáhněte si naši elektronickou příručku

Zlepšete komfort a zážitek obyvatel.

Nabídněte nájemcům rozsáhlou řadu služeb, díky kterým pro své nájemníky vytvoří inspirativní personalizované prostředí.

Vytvořte zdravější budovu.

Zlepšete pohodu obyvatel a zvyšte produktivitu pomocí monitorování teploty, vlhkosti, CO2, hluku, osvětlení a hladin VOC.

Projděte si naše nejnovější poznatky o budovách budoucnosti

Webináře

Prozkoumejte naše řešení EcoStruxure

EcoStruxure Building

EcoStruxure Power

EcoStruxure IT

Zdravotnictví

Nemovitosti

Hotely