Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Předpisy EcoDesign

Předpisy pro EcoDesign (ekologický návrh) vstoupily v platnost 11. června 2014 a byly publikovány v Úředním věstníku Evropské unie. Nová legislativa (EU) stanovuje maximální ztráty transformátorů uvedených do provozu od 1. červenci 2015 (často se používá již pro transformátory po 11. červnu 2014).

Od 1. července 2015 nelze prodávat nebo uvádět do provozu transformátory nesplňující minimální požadavky. Za implementaci uvedených požadavků plně odpovídají výrobci těchto zařízení.

Výrobci již nesmí uzavírat rámcové smlouvy na transformátory s parametry energetické účinností, které nedosahují těchto minimálních požadavků.

Rámcové smlouvy uzavřené před 11. červnem 2014 mohou pokračovat až do vypršení, a to včetně dodávek po 1. červenci 2015.

Důvody: Závazek EU

EU chce implementovat svůj program «20-20-20» do roku 2020:
 • Snížení emisí skleníkových plynů o  20 % 
 • Snížení spotřeby energie o   20 % 
 • 20 % celkové energie generováno z obnovitelných zdrojů 
 • Ztráty transformátorů mohou přibližně za 2,5 % spotřeby energie v EU
Díky novým předpisům bude možné do roku 2020 dosáhnout úspor ve výši přibližně 16 TWh/rok

EcoDesign má, se se transormátorů týče, dva hlavní cíle:
 • Snížit elektrické ztráty (1. krok 2015/ 2. krok 2021)
 • Zpřesnit a zviditelnit indikaci výkonu
Harmonizace maximálních přípustných ztrát v Evropské unii.

První požadavek na účinnost VN transformátorů.

Dopad EcoDesignu na transformátory

Kapalinou plněné transformátory a transformátory s litou izolací: nižší ztráty u těchto typů transformátorů až do 3 150 kVA

Transformátory VN a silové transformátory:
 • Úroveň výkonnostní špičky (kombinace ztrát při zátěži a naprázdno) pro transformátory do 3 150 kVA
 • Zatím nejsou předpisy pro transformátory nad 3 150 kVA.
 • Suché transformátory do 10 MVA  36 kV
 • Na speciální transformátory se tento předpis nevztahuje.
 • Značný nárůst ceny a hmotnosti/rozměrů zařízení.
 • Snížení celkových provozních nákladů
> Úřední dokumenty EU

Potřebujete pomoc?

Začnete zde!

Najděte odpovědi hned. Hledejte řešení sami nebo kontaktujte naše experty.

Kontaktujte podporu

Obraťte se na na náš zákaznický servis, kde vám sdělí více informací, poskytnou technickou podporu a pomohou vám se všemi problémy.

Kde nakoupit?

Jednoduše najděte nejbližšího distributora výrobků Schneider Electric ve vašem okolí.

 opens in new Window

Projděte FAQ

Získejte odpovědi procházením tématicky souvisejících nejčastěji kladených otázek.

 opens in new Window