Czech Republic
Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region
  • Default Alternative Text

    Řízení dat

    Zajistěte efektivní a přesný sběr dat z vaší organizace tak, aby byla data z celého podniku k dispozici pro analýzu. Jedině tak lze dosáhnout efektivního energetického hospodářství a vytvořit strategii udržitelnosti.

Nejde jen o tabulky pro správu účtů za energie a data o zdrojích

63 % lidí stále používá ke sledování energetických dat tabulkový procesor a 66 % dat je uloženo v samostatných systémech pro podnikovou správu účtů za energie. To znamená, že většina podniků využívá k údržbě dat o energiích a udržitelnosti manuální procesy. S nástupem internetu věcí (IoT) objem dat neustále narůstá. Firmy potřebují najít způsob, jak automatizovat sběr dat v celé globální stopě jednotlivých provozů, a platformu pro agregaci dat z různých systémů.

Doporučíme vám nejlepší možné strategie pro správu energií a dat o zdrojích pro váš podnik

Díky svojí specializaci jsme schopni doporučit a implementovat datová řešení pro udržitelnost a energetické hospodářství přímo na míru společnostem v nejrůznějších odvětvích. Náš tým bude celý probíhající proces koordinovat a zajistí integritu vašeho datového programu po celou dobu našeho vzájemného partnerství.

Váš externí nezávislý datový tým

Sběr faktur
Náš tým pro správu účtů za energie zpracovává jménem našich zákazníků více než 39 milionů účtů za energie. Naši experti shromažďují účty v softwaru Resource Advisor a doplňují k nim další informace, takže máte podchycena veškerá podniková data o energiích, odpadech a spotřebě vody.

Testování odchylek
Naše originální algoritmy a statistické testy pomáhají identifikovat chyby ve vyúčtování a v datech. Vyhledáváme příležitosti k úsporám energií a dodáváme k tomu přesná data.

Přepočet faktur
Dodavatelé často dělají při fakturaci chyby, což platí zejména u individuálně sjednávaných a spravovaných smluv. Na základě smluvních/tarifních sazeb a sjednaných podmínek vypočteme předpokládanou cenu a porovnáme ji s fakturovanou částkou, abychom byli schopni zjistit a řešit případné chyby.

Podpora plateb
Přesměrujte všechny svoje faktury z adres svých dodavatelů služeb na naše experty a získáte kompletní soubor dat.

Služby spuštění/ukončení dodávek
V přímé spolupráci s dodavateli energií zajistíme aktivaci resp. ukončení dodávek při změně smlouvy. Zavedeme ve spolupráci s vaším týmem řízený proces informování a řízení změn, a to včetně zpracování příslušné dokumentace, správy zálohových plateb a zpracování výkazů o činnosti.

Služby datového připojení
Naši experti vyhodnotí vaše požadavky na data a doporučí vhodnou strategii pro shromažďování dat přímo od dodavatelů energií, z měřicích přístrojů a ze stávajícího softwaru (např. ze systémů správy budov či energetického hospodářství).
  • Představujeme náš globální datový tým

    Náš tým popisuje, jak probíhá správa dat a faktur, a jak lze odhalit skryté možnosti k úsporám energie s využitím našeho softwaru pro vykazování v oblasti energetiky.

Strategie pro energetické hospodářství a udržitelnost, která přinese výsledky

Jakmile bude mít váš tým shromážděná a uspořádaná data z celého podniku, může začít vlastní analýza. Spolehněte se na bezchybná a přesná data a vytvořte efektivní strategie pro zásobování energiemi a udržitelnost.

Eliminujte nejasnosti v datech o udržitelnosti a nákupech energií

> Zpracujte si strategii sběru dat na základě momentálního a budoucího stavu podniku
> Využijte stávající data a hardware k vyhodnocování dat sbíraných v reálném čase

> Spravujte složitá data z nejrůznějších zdrojů, míst a subjektů
> Provádějte makroanalýzu i mikroanalýzu na základě přesných dat na úrovni celého podniku

Více energie a úspěšná udržitelnost

Rádi vám poskytneme další informace.

Naši globální experti jsou připraveni vám ještě dnes pomoci zpracovat strategii správy účtů a dat.
Kontaktujte nás

Chat je dostupný