Czech Republic
Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region
 • Default Alternative Text

  Řešení zábleskové ochrany

  Jiskry a požár

  Výzvy

  V průběhu posledních deseti let bylo elektřinou na pracovišti zraněno více než 30 000 pracovníků.
  BOZP vyžaduje elektrickou bezpečnost na pracovišti podle požadavků norem NFPA 70E: Standard pro elektrickou bezpečnost na pracovišti. Schneider Electric podporuje plnění normy NFPA 70E nejen kvůli bezpečnosti pro pracovníky, ale i z důvodu produktivity zařízení. Nehoda způsobená zábleskem může vyřadit zařízení z provozu a podnik tak může utrpět finanční ztrátu způsobenou prostojem.
  • Řešení

   Schneider Electric je uznávanou vedoucí společností v oblasti podpory bezpečnosti na pracovištích s elektřinou a pomáhá společnostem plnit požadavky NFPA 70E. Plnění základních požadavků je zajištěno pomocí procesu tvořeného pěti kroky. Doporučujeme ještě jeden dodatečný krok*, který by měl majiteli podniku pomoci doladit systém elektrického napájení.

   1.    Vytvořit a auditovat politiku pro bezpečnou práci s elektřinou
   2.    Provést posouzení rizika vzniku záblesku a tím určit aktuální míru nebezpečí záblesku a provést označení souvisejícího zařízení
   3.    Zajistit dostatečné zásoby osobních ochranných pomůcek a vhodných nástrojů
   4.    Poskytovat pravidelná plánovaná školení o bezpečnosti a audity pro všechny pracovníky, kteří provádějí elektrické práce.
   5.    Udržovat všechny komponenty v systému rozvodu elektřiny

   *Naplňovat strategie ke zmírnění a kontrole nebezpečí ze záblesku, včetně:
   • Koordinační studie nadproudové ochrany  
   • Upgradování spínače pomocí relé virtuálního přívodu
   • Infračervená inspekční okénka 
   • Remote Racking System 
   • Bezdrátový systém pro monitorování teploty
  • Hodnotová nabídka

   Inženýrské služby Schneider Electric se aktivně podílejí na zvyšování elektrické bezpečnosti na pracovištích již od doby, kdy byly požadavky na ochranu proti záblesku poprvé zavedeny. Mnoho našich inženýrů je předními odborníky z organizací, které vytvářejí normy, jako jsou IEEE, NFPA a další.
  • Diferenciace

   • Více než 120 strategicky umístěných specializovaných inženýrů, kteří jsou kolektivně registrováni v každé zemi a splňují požadavky na licence požadované v dané zemi
   • Specializovaní inženýři s hlubokou znalostí rozvodů energie a řídících zařízení
   • Podpora a řešení pro úplné splnění NFPA 70E
   • Standardizovaná metodika pro analýzy zábleskové ochrany s celostátními standardy pro vykazování
   • Řešení pro zmírnění záblesku prostřednictvím řady inženýrských a distribučních služeb
  Muž v helmě pracuje s elektrickou krabicí

  Zjistěte si, jak vám můžeme pomoci splnit požadavky NFPA 70E

  Schneider Electric bere bezpečnost vážně. Naše kultura bezpečnosti pomáhá zmírňovat vaše rizika. Naše severoamerická provozní divize je jednou z elitních skupin, které současně získaly cenu Roberta W. Campbella (2009) a cenu Green Cross Award (2011). Každý rok získáváme více než 50 ocenění “Operational Excellence” v oblasti bezpečnosti od národní rady National Safety Council. Kromě toho má Schneider Electric třetí stranou certifikovaný Systém řízení bezpečnosti podle OHSAS 18001 a certifikaci ISO 14001 pro svůj systém environmentálního managementu.