Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

  • Default Alternative Text

    Kontaktujte nás

Školicí centrum

Kontakty na Školicí středisko:

E-mail: podpora@schneider-electric.com

Tel: +420 382 766 333 volba č.1


Kontakt pro údaje o platbě:

Název: Schneider Electric CZ, s.r.o.

Adresa: U Trezorky  921/2

IČ: 60467550 

DIČ: CZ60467550 

Bankovní spojení: KB PRAHA 1 

Číslo účtu: 7900271/0100, IBAN: CZ5201000000000007900271

Variabilní  symbol :  ( číslo  akce)  číslo školení


Organizační   pokyny : 

1.      Účastnický poplatek poukažte na účet společnosti  nejpozději 5 pracovních dní  před termínem konání.

2.      Účastnický poplatek  není  možné  platit  na místě  v hotovosti.

3.      Daňový  doklad obdržíte  po  skončení školení  na emailovou adresu  uvedenou  na   přihlášce.

4.      Daňové doklady budou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a budou vyhotoveny  ve formátu PDF.

5.    Storna přihlášek z organizačních důvodů přijímáme do 2 pracovních dnů před termínem konání. Místo přihlášeného účastníka je možná účast náhradníka.

6.      Účastnický poplatek v případě neúčasti nevracíme, pouze zašleme daňový doklad a případné příslušné písemné materiály.

7.      Při neuskutečnění akce ve sjednaném termínu z důvodů, které pořadatel nemohl předpokládat, bude řádně přihlášeným účastníkům nabídnuto náhradní plnění nebo vrácen účastnický poplatek. Jiné náhrady pořadatel neposkytuje.

8.      Uzávěrka doručených přihlášek je 3 pracovních dnů před konáním školení . Po tomto datu se lze přihlásit po telefonické domluvě (zařazení účastníků provádíme dle došlých přihlášek až do vyčerpání kapacity).

9.      Vyplněním a odesláním závazné přihlášky přihlašující organizace akceptuje nabídku pořádající Schneider Electric CZ, s.r.o. a souhlasí s podmínkami smlouvy.