Czech Republic
Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region
  • Two men standing in a row of data centers, data center management, IT business.

    Finanční datová centra a mikro datová centra

    IT a digitální bankovnictví vyžaduje spolehlivá a bezpečná datová centra a infrastrukturu.

Chytřejší finanční datová centra

Banky a finanční instituce chrání údaje o zákaznících v cloudu a datových centrech, obchodních odděleních a pobočkách. Pro úspěšné poskytování interních IT služeb a služeb digitálního bankovnictví je třeba zajistit spolehlivost, bezpečnost a dostupnost datových center a kritické infrastruktury.

Výchozí alternativní text

Řešení

Chytřejší infrastruktura finančních datových center

Digitalizované produkty a systémy pro klíčovou a kritickou infrastrukturu

Přínosy

Zajistěte spolehlivou a nepřetržitou dostupnost služeb IT a digitálního bankovnictví cenově výhodným a vysoce bezpečným způsobem.

> Zlepšete dostupnost, kapacitu, hustotu a efektivitu finančních datových center.
> Eliminujte předimenzování a nevyužitou kapacitu v datových centrech a zlepšete rychlost, náklady a výkon.
> Snižte provozní rizika a náklady vašich datových center.

Prefabrikované moduly a mikro datová centra

Prefabrikované napájecí, chladicí, IT a all-in-one moduly usnadňují budování a dodatečné rozšiřování datových center pro digitální bankovnictví a dodávají standardizovaný výkon za férové náklady. Tyto flexibilní moduly minimalizují nebo zcela eliminují možnost výpadků způsobených jednou poruchou a nabízejí testovanou, ověřenou a zdokumentovanou spolehlivost.

Výchozí alternativní text

Řešení

Prefabrikované moduly a mikro datová centra

Od core datových center až po edge computing – předem navržené a prefabrikované napájecí, chladicí a IT moduly pro datová centra a mikro datová centra usnadňují projektování, stavbu a modernizaci datových center.

Přínosy

Náš modulární přístup k návrhu datového centra zvyšuje konzistenci a spolehlivost prostřednictvím standardizace.

> Standardizovaný, opakovatelný výkon za férové, opakovatelné náklady
> Vyrobené a navržené tak, aby minimalizovaly nebo eliminovaly výpadky způsobené jednou poruchou
> Moduly poskytují flexibilitu i testovanou, zdokumentovanou a ověřenou spolehlivost
> Méně práce s projektováním a školením operátorů, rychlejší zprovoznění a servis

Provozní účinnost datových center

Datová centra finančních institucí spotřebovávají velké množství energie Řízení spotřeby energie pomocí softwaru pro řízení infrastruktury datového centra a služeb pro životní cyklus datového centra zajišťuje potřebnou efektivitu, informace, nástroje a jistotu pro provoz datového centra při nejvyšší účinnosti s minimálním rizikem.

Výchozí alternativní text

Řešení

Provozní účinnost datových center

Systémy, software a služby pro zajištění provozu a zvýšení efektivity.

Přínosy

Provozujte své datové centrum s nejvyšší účinnosti a minimálními provozními riziky.

> Snižte provozní a investiční výdaje využitím a optimalizací stávající infrastruktury.
> Zvyšte efektivitu prostřednictvím sledování a analýzy uhlíkové stopy, PUE a spotřeby energie.
> Využijte spolehlivou, škálovatelnou a otevřenou softwarovou platformu.

Chat je dostupný