Naše značky

Vyberte zemi

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

EcoStruxure for Minerals

Efektivní a udržitelný sklářský a cementářský průmysl pomocí digitální integrace. Řešení EcoStruxure for Minerals integruje napájení a proces pro ziskovou i ekologickou výrobu sklářských, cementářských a stavebních materiálů.

Seznamte se s naším řešením EcoStruxure pro těžební průmysl

Snižte svou uhlíkovou stopu a využívejte vzácné zdroje co nejlépe

Splňte očekávání zúčastněných stran při přechodu na udržitelný těžební průmysl prostřednictvím podrobné strategie udržitelnosti: od elektrifikace a obnovitelných zdrojů až po integrované operace a optimalizaci procesů.
Přečtěte si příběh společnosti Saint Gobain

Objevte software, služby a produkty pro těžební průmysl

 • Technologie výrobních procesů AVEVA

 • AVEVA Unified Operations Center

  AVEVA Production Management

  AVEVA Planning and Scheduling

  AVEVA Information Management

  AVEVA Operations Control

  AVEVA Advanced Process Control

  laptop with graphs for analysis

  EcoStruxure Resource Advisor

 • Správa výkonu zařízení AVEVA

  EcoStruxure Asset Advisor

 • Servisní služby

  Digitální služby

  Kybernetická bezpečnost

  Dle domény

  Servisní služby pro rozvody elektrické energie

  Kritické napájení a chlazení

  Služby průmyslové automatizace

  Služby pro budovy

  Nabízené služby

  Služby pro úspory energie a udržitelnost

  Služby pro bezpečnost a dostupnost

  Konzultační služby

  Služby pro údržbu

  Služby pro modernizaci

  Řízení a realizace projektů

Udržitelná průmyslová odvětví budoucnosti

Podporujeme udržitelnost těžebního průmyslu přímo u zdroje.

Správa integrovaných operací

Integrované digitální operace podporují zisk, efektivitu a udržitelnost v celém těžebním průmyslu díky holistickému přehledu o provozu – od návrhu až po údržbu.

Prozkoumejte příběhy našich zákazníků z těžebního průmyslu

Prozkoumejte nejnovější poznatky o IoT v těžebním průmyslu

Přejděte na udržitelnou těžbu prostřednictvím průmyslu budoucnosti

Podívejte se, jak vám průmysl budoucnosti umožní přispět k pokroku a splnit požadavky využíváním méně surovin a vzácných zdrojů.

Demoverze centra integrovaných operací

Získejte úplný přehled o své činnosti v oblasti řízení, provozu a údržby, abyste se mohli lépe a flexibilněji rozhodovat. Integrované operace zajišťují jednoduchost a rozvíjí silný potenciál pro spolupráci.

EcoStruxure for Mining

Řešení EcoStruxure for Mining umožňuje digitálně integrovat hodnotový řetězec těžby.

EcoStruxure for Metals

EcoStruxure for Metals vytváří kooperativní digitální prostředí integrující automatizaci a analýzu procesů, elektrifikaci a mikrosítě s cílem zajistit společenské přijetí činnosti.

Digitálně integrovaná ocel

Integrované autonomní jeřáby automatizují a integrují jeřáby do dodavatelského řetězce a softwaru ERP, aby výrobci oceli mohli dosáhnout až 30% zvýšení produktivity a snížení nákladů na údržbu.

Změňte dodávky energie pomocí mikrosítí

Pomocí řešení mikrosítí společnosti Schneider Electric můžete digitalizovat energetickou infrastrukturu propojující řízení závodu a řízení poptávky.

Zúčastněte se virtuální prohlídky elektrického domu

Digitálně připojená, prefabrikovaná a optimalizovaná distribuce elektrické energie je jedním ze současných způsobů, jak dosáhnout úspor energie – od návrhu až po uvedení do provozu.

Maximalizace firemní odolnosti díky servisnímu partnerství

Od poradenství v oblasti energie a udržitelnosti až po optimalizaci životního cyklu vašeho provozu pomocí terénních a digitálních služeb můžete minimalizovat odstávky, zlepšit bezpečnost a maximalizovat efektivitu provozu.