Czech Republic
Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region
 • Steel worker working at an open electric steel furnace in an industrial foundry, industrial automation, mineral processing

  EcoStruxure™ for Mining: Elektrifikace a řízení napájení

  Naše řada integrovaných elektrických systémů nabízí spolehlivý výkon za optimální cenu – od jediného důvěryhodného dodavatele.

Zařízení vysokého a nízkého napětí

Těžba vyžaduje bezpečná, vysoce dostupná a energeticky účinná řešení distribuce elektrické energie pro vysoké i nízké napětí.

Výchozí alternativní text

Řešení a přínosy

Dodáváme kompletní řešení pro těžební průmysl, od nízkonapěťových a vysokonapěťových zařízení až po transformátory a automatizaci rozvodné sítě, která pokrývají veškeré požadavky na distribuci elektrické energie. Naše integrované architektury řízení napájení s podporou IoT zlepšují konektivitu, zabezpečení sítě a provozní spolehlivost a zajišťují inteligentní analýzu pro klid mysli a finanční efektivitu.

> Bezpečnost pro vaše pracovníky a instalace
> Maximalizujte kontinuitu služeb
> Integrovaná komunikace umožňuje analýzu v reálném čase
> Zlepšete dostupnost, energetickou účinnost a produktivitu
 • Aplikace HoloLens na Premset

  Využití augmentované reality u rozvodných systémů

 • Seznamte se s připojeným rozváděčem SM6

  SM6 nabízí funkce edge control, která vám umožňují přijímat správná rozhodnutí ve správný čas pro zajištění bezporuchového provozu a provozní efektivity.

  Prefabrikovaný E-House

  Podpořte své projekty naším modulárním prefabrikovaným elektrickým domem (E-House) – integrovaným a inteligentním řešením, které optimalizuje realizaci projektu, snižuje CAPEX a OPEX a zároveň snižuje rizika projektu.

  Výchozí alternativní text

  Řešení a přínosy

  E-House je kompletní rozvodna elektrické energie, která je navržena speciálně pro těžební aplikace. Řešení je před dodávkou na místo určení sestaveno, otestováno a validováno v našem závodu. E-house firmy Schneider Electric obsahuje rozváděče vysokého a nízkého napětí, řídící centra motorů, transformátory, HVAC, UPS a řídicí systémy budov a umožňuje vám tak získat kompletní řešení distribuce elektrické energie od jediného partnera.

  > Optimalizované projektování a rychlejší instalace snižují CAPEX
  > Kratší doba a náklady na uvedení do provozu
  > Minimalizace OPEX díky vysoce funkční konstrukci
  > Zvyšte dlouhodobou dostupnost díky spolehlivému designu a odolným komponentům

  Řídicí centra motorů a frekvenční měniče

  V primární a sekundární těžbě se silně využívají elektromotory. Ochrana a řízení těchto motorů je nutností pro všechny těžební společnosti, které se snaží o zlepšování výkonu a úspory energie.

  Řízení motorů

  Řešení a přínosy

  Naše inteligentní centra řízení motorů (IMCC) jsou vybavena těmi nejmodernějšími ochrannými, měřicími a monitorovacími funkcemi. Flexibilní architektury, které jsou otevřené všem hlavním průmyslovým sítím, umožňují snadnou integraci těchto center ve stávající infrastruktuře a procesních systémech.
  Jádrem našich IMCC jsou naše inovativní motorová relé a pohony, které jsou vybaveny integrovanými inteligentními funkcemi pro monitorování energie, správu informací, optimalizaci procesů a prediktivní, podmínkami řízenou údržbu.

  > Zlepšují ochranu motorů a snižují riziko spálení motoru
  > Omezují neplánované odstávky a náklady na údržbu
  > Zjednodušují inovace a minimalizují jejich náklady
  > Snižují dobu uvedení do provozu
  > Umožňují vzdálené řízení
  > Omezují prostoje
  • Inteligentní centra řízení motorů – Inteligentní relé TeSys T

   Inteligentní systém řízení motorů pro měření, řízení a ochranu

  • Inteligentní centra řízení motorů – Rychlá výměna zařízení (Fast Device Replacement, FDR)

   Rychlá výměna zařízení (FDR) usnadňuje uvedení do provozu a údržbu.

   Výchozí alternativní text

   Řešení dilematu NN vs VN při optimalizaci nákladů na řízení motorů

   Průvodce systémy velkých čerpadel v těžebním průmyslu Získat dokument

   Najít produkty a řešení

   Monitorování a řízení energie

   Odhalte příležitosti k úspoře energie ve vašich nejvíce energeticky náročných těžebních operacích s naším jedinečným integrovaným řešením. Kombinujte data o energii, procesu a výrobě pro získání nepřetržitého přehledu a udržení úspor.

   Výchozí alternativní text

   Řešení a přínosy

   Naše integrované řešení pro řízení energie překračuje tradiční rámec energy managementu a regulace napájení – účinně kombinuje energetická, procesní a výrobní data a výsledky prezentuje efektivním a srozumitelným způsobem. 
   Sjednocuje obchodní a energetické strategie v rámci celé vaší firmy a zajišťuje komplexní analýzu událostí a podmínek.

   > Získejte jedinečný pohled na vliv kvality energie
   > Splňte stanovené environmentální cíle 
   > Poskytujte reporty a přehledy o výrobě v reálném čase 
   > Maximalizujte úspory energie 
   > Využijte benchmarkové nástroje pro měření výkonnosti různých provozů
   • Resource Advisor

    První integrovaná platforma pro data o energii a udržitelnosti pro globální společnosti.

   Obnovitelná a hybridní energie

   Náklady na energie jsou významným faktorem pro těžební průmysl. Využívání obnovitelných a hybridních zdrojů energie musí být součástí strategie pro udržení konkurenceschopnosti.

   Výchozí alternativní text

   Řešení

   Schneider Electric má odborné znalosti v oblasti solárních technologií a mikrosítí, které nám umožňují poskytovat efektivní řešení založená na obnovitelných zdrojích.

   > Energetická účinnost, řízení energie, obnovitelná energie a nové energetické technologie
   > Hybridní generace fotovoltaických systémů
   > Hybridní systémové architektury pro zajištění ekonomicky nejefektivnějšího energetického mixu

   Přínosy

   Využijte naše špičkové technologie, celosvětové kapacity a odborné znalosti v oblasti těžebního průmyslu pro:

   > snížení nákladů na energii a dopadu na životní prostředí
   > zlepšení dostupnosti energie
   > ekologičtější a udržitelnější podnikání

   Chat je dostupný