Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

 • Product shot of a man standing in front of the IT server room.

  Předem nakonfigurovaná modulární datová centra

  Řešení předem nakonfigurovaných modulárních datových center.

 • Čtěte

  • Read more about Schneider Electric solutions

   Bílá kniha č. 111
   Analýza spolehlivosti systému APC InfraStruXure Power System

   Řada produktů APC InfraStruXure nabízí alternativní architekturu k centrálnímu UPS. Společnost MTechnology, Inc. použila techniky pravděpodobnostního vyhodnocení rizika (PRA, Probabilistic Risk Assessment) k vyhodnocení spolehlivosti 40kW UPS InfraStruXure a PDU se statickým přemostěním. Výpočty braly v úvahu výkon InfraStruXure v ideálních i reálných podmínkách. Studie porovnávala také výkonnost architektury InfraStruXure s centrálním UPS obsluhujícím hypotetickou kritickou zátěž 500kW v datovém centru. Výsledky ukázaly, že architektura InfraStruXure má podstatně menší riziko selhání všech zátěží datového centra, a o něco menší riziko selhání kteréhokoli jednoho kusu IT zařízení. Tento dokument shrnuje klíčová zjištění kvantitativního posouzení rizik společnosti MTechnology, a pojednává o jejich důsledcích pro manažery a návrháře zařízení. Přečtěte si Bílou knihu č. 111
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Bílá kniha č. 160
   Specifikace modulární architektury datového centra

   Prosazuje se konsensus, že konvenční návrhy starších datových center budou nahrazeny modulárními a škálovatelnými návrhy datových center. Všichni zákazníci požadují výhody modulárních škálovatelných vzorů: snížené celkové náklady na vlastnictví, zvýšení flexibility, snížení doby zavádění a lepší výkon. Přesto však dosud není dostatečně definován termín "modulární", kdy a kde je modularita vhodná, a jak specifikovat modularitu. Tento dokument vytváří rámec pro modulární architekturu datového centra a popisuje různé způsoby zavádění modularity pro napájení datových center, chlazení a prostorové infrastruktury, a vysvětluje, kdy jsou vhodné a účinné odlišné přístupy. Přečtěte si Bílou knihu č. 160
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Bílá kniha č. 116
   Standardizace a modularita ve fyzické infrastruktuře datových center

   Nepřijetí modulární standardizace jako návrhové strategie pro fyzickou infrastrukturu datového centra (DCPI) je nákladné na všech frontách: zbytečné náklady, zbytečné prostoje a ztráta obchodních příležitostí. Standardizace a její blízká příbuzná, modularita, poskytují dalekosáhlé výhody pro DCPI, které zefektivňují a zjednodušují všechny procesy, od počátečního plánování až po každodenní provoz. Mají významné pozitivní dopady na všechny tří hlavní složky obchodní hodnoty DCPI - dostupnost, pružnost a celkové náklady na vlastnictví. Přečtěte si Bílou knihu č. 116
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Bílá kniha č. 76
   Modulární systémy: Evoluce spolehlivosti

   Příroda již dříve ukázala, že u složitých systémů přežívají a prosperují modulární konstrukce. Významným faktorem tohoto úspěchu je kritická spolehlivost, která poskytuje výhodu odolnosti proti chybám. Modulární systém může přesunout provoz z poruchových modulů na zdravé, a současně provést opravy. V datových centrech již modulární konstrukce zakořenila u nových architektur serverů a úložných systémů odolných proti chybám. Vzhledem k tomu, že datová centra se stále vyvíjejí a vypůjčují si plány od přírody, fyzická infrastruktura datových center (DCPI) se musí vyvíjet tak, aby mohla podporovat nové strategie přežití, obnovy a růstu. Přečtěte si Bílou knihu č. 76
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Bílá kniha č. 174
   Praktické možnosti nasazení IT zařízení v malých serverových místnostech a pobočkách

   Malé serverové místnosti a pobočky jsou obvykle neorganizované, nezabezpečené, teplé, nemonitorované a prostorově omezené. Tyto podmínky mohou mít za následek výpadek systému, nebo přinejmenším "uniknutí o vlásek", což upoutává pozornost managementu. Praktické zkušenosti s těmito problémy odhalují krátký seznam účinných metod pro zlepšení dostupnosti IT provozu u malých serverových místností a poboček. Tento dokument se zabývá realistickým zlepšením napájení, chlazení, regálů, fyzického zabezpečení, monitorování a osvětlení. Tento dokument se zaměřuje na malé serverové místnosti a pobočky s IT zátěží až 10kW. Přečtěte si Bílou knihu č. 174
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Bílá kniha č. 118
   Virtualizace a cloud computing: Optimalizované napájení, chlazení a správa maximalizují výhody

   IT virtualizace, stroj za cloud computingem, může mít významné důsledky pro fyzickou infrastrukturu datového centra (DCPI). Vyšší hustota napájení má často za následek zatížení chladicí kapacity stávajícího systému. Snížená celková spotřeba energie, která obvykle vyplývá z fyzické konsolidace serverů, může ve skutečnosti zhoršit účinnost využití energie v datovém centru (PUE). Dynamické zatížení, které se mění v čase a místě, může v případě nepochopení a zanedbání stavu napájení a chlazení na úrovni regálu zvýšit riziko výpadku. A konečně, povaha vysoce virtualizovaného prostředí odolného proti chybám může vyvolat otázky týkající se požadované úrovně redundance ve fyzické infrastruktuře. Tyto konkrétní efekty virtualizace jsou diskutovány, a jsou nabízena možná řešení nebo metody jejich řešení. Přečtěte si Bílou knihu č. 118
  • Případová studie
   Společnost SBA Communications buduje nové modulární datové centrum - rychle

   S pomocí Schneider Electric buduje společnost SBA Communications nové datové centrum s modulární architekturou. Tento příspěvek na blogu obsahuje video rozhovoru s ředitelem IT provozu společnosti SBA Communications s diskusí o tomto projektu. Přečtěte si jak společnost SBA Communications staví nové modulární datové centrum - rychle
 • Učte se

  Nástroj pro výběr referenčního návrhu


  Procházejte knihovnu referenčních návrhů Schneider Electric, vybírejte si a porovnávejte, a vyberte optimální návrh, který splňuje vaše požadavky na datové centrum. Nástroj pro výběr referenčního návrhu

  Plánovací kalkulačka pro navrhování datových center


  Dopad technologie fyzické infrastruktury a strategií růstových plánů na klíčové parametry návrhu. Plánovací kalkulačka pro navrhování

  Energy University


  Bezplatný zdroj on-line vzdělávání, který nabízí více než 200 produktově neutrálních kurzů o energetické účinnosti a datových centrech, které vám pomohou identifikovat, zavádět a monitorovat zlepšení energetické účinnosti v rámci vaší organizace. Energy University

  Kalkulátor účinnosti datového centra


  Vliv přístupu k alternativnímu napájení a chlazení na náklady na energii. Kalkulátor účinnosti

  Prodejní nástroje


  Webové aplikace se snadno použitelnými rozhraními určenými pro použití v raných fázích rozvoje koncepce a návrhu datového centra. Prodejní nástroje
 • Sledujte

  • InfraStruXure pro malá a střední datová centra

   Animace ukazuje modularitu a škálovatelnost nástroje InfraStruXure v prostředí datového centra.
  • InfraStruXure pro malé IT

   - Toto video vysvětluje základní principy nástroje InfraStruXure pro malé IT, a jak pomáhají našim zákazníkům řešit jejich nejnaléhavější otázky v oblasti IT.
  • InfraStruxure: Aplikace

   Nástroj InfraStruXure představuje perfektní řešení pro datová centra na klíč, avšak existují ještě tři další aplikace, ve kterých InfraStruXure minimalizuje rizika a zajišťuje kontinuitu provozu: nasazení konvergované IT architektury, obnova stávajících datových center a přesun do kolokace nebo z kolokace.
  • InfraStruxure

   InfraStruXure Designer je špičkový softwarový nástroj, který umožňuje pracovníkům Schneider Electric a partnerům rychle a přesně plánovat, navrhovat a oceňovat řešení pro nejlepší datová centra ve své třídě.