Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

 • Default Alternative Text

  Tradiční datové centrum

  Řešení pro datová centra nad 1MW.

 • Čtěte

  • Read more about Schneider Electric solutions

   Bílá kniha č. 150
   Správa napájecích a chladicích kapacit pro datová centra

   Vysoká hustota IT vybavení zatěžuje napájecí kapacitu moderních datových center. Instalace a neřízené rozšiřování takových zařízení může způsobit neočekávané problémy s výkonem a chladicí infrastrukturou, včetně přehřátí, přetížení a ztráty redundance. Aby byla zajištěna předvídatelnost výkonu a optimalizace využití zdrojů fyzické infrastruktury, je nutné být schopen měřit a předpovídat výkon a chladicí kapacitu na úrovni stojanu. Tento článek popisuje zásady pro zajištění správy napájecí a chladicí kapacity. Přečtěte si Bílou knihu č. 150
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Bílá kniha č. 107
   Jak software pro správu infrastruktury datových center zlepšuje plánování a snižuje provozní náklady

   Obchodní manažeři požadují od svých IT pracovníků, aby převáděli datová centra z nákladových středisek na střediska vytvářející obchodní hodnotu. Datová centra mohou mít významný vliv na výsledky podnikání, protože umožňují podniku rychleji reagovat na požadavky trhu. Tento dokument demonstruje na řadě příkladů, jak mohou softwarové nástroje pro správu infrastruktury datových center zjednodušit provozní procesy, snížit náklady a urychlit poskytování informací. Přečtěte si Bílou knihu č. 107
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Bílá kniha č. 165
   Typy prefabrikovaných modulárních datových center

   Systémy nebo subsystémy datových center, které jsou předem smontovány v továrně, se často popisují pomocí výrazů jako prefabrikované, kontejnerové, modulární, rámové, závěsné, mobilní, přenosné, samostatné, vše v jednom, apod. Mezi různými typy prefabrikovaných stavebních bloků dostupnými na trhu však existují důležité rozdíly. Tento dokument navrhuje standardní terminologii pro kategorizaci typů prefabrikovaných modulárních datových center, definuje a srovnává jejich klíčové atributy, a poskytuje rámec pro výběr nejlepšího přístupu(ů) na základě obchodních požadavků. Přečtěte si Bílou knihu č. 165
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Bílá kniha č. 166
   Praktická hlediska pro zavádění prefabrikovaných datových center

   Zavádění prefabrikovaných modulárních datových center přináší jasné výhody, včetně rychlosti nasazení, předvídatelnosti, škálovatelnosti a nákladů na životní cyklus. Proces nasazení datového centra - od návrhu datového centra, přes přípravu místa a pořizování vybavení, až po instalaci - je zcela jiný, než u tradičního datového centra. Tento dokument prezentuje praktická hlediska, pokyny a výsledky, které může manažer datového centra od takového nasazení očekávat. Přečtěte si Bílou knihu č. 166
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Bílá kniha č. 114
   Implementace energeticky efektivních datových center

   Poměr nákladů na spotřebu elektrické energie k celkovým nákladům na vlastnictví (TCO) pro datová centra roste. Spotřebu elektrické energie u typických datových center je možno výrazně snížit vhodným návrhem kritické síťové infrastruktury a návrhem IT architektury. Tento dokument vysvětluje, jak vyčíslit úspory elektrické energie, a uvádí příklady metod, které mohou výrazně snížit spotřebu elektrické energie. Přečtěte si Bílou knihu č. 114
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Bílá kniha č. 147
   Projekty datových center: Výhody použití referenčního návrhu

   Kompletní navrhování všech aspektů jedinečného datového centra již není praktické ani nákladově efektivní. Nejvýhodnější praxe, jak pro nová datová centra, tak pro modernizaci stávajících datových center, je opětovné použití osvědčených a zdokumentovaných subsystémů nebo kompletních návrhů. Přijetí dobře koncipovaného referenčního návrhu může mít pozitivní dopad jak na samotný projekt, tak na provoz datového centra, a to po celou dobu jeho životnosti. Referenční návrhy zjednodušují a zkracují proces plánování a implementace, a snižují riziko prostojů po uvedení do provozu. V tomto dokumentu jsou definovány referenční návrhy a vysvětleny jejich výhody. Přečtěte si Bílou knihu č. 147
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Bílá kniha č. 195
   Základy správy životního cyklu datových center pro majitele

   Stejně jako dobré geny nezaručují zdraví a pohodu, dobrý návrh sám o sobě nezajistí dobrou konstrukci datového centra a udržení jeho efektivity a dostupnosti v průběhu jeho životnosti. Aby zařízení průběžně plnilo potřeby podniku, je nutno v každé fázi životního cyklu datového centra zajistit řádnou péči, a podnikat příslušné kroky. Tento dokument popisuje pět fází životního cyklu datového centra, identifikuje klíčové úkoly a problémy, a nabízí praktické rady pro majitele a manažery zařízení. Přečtěte si Bílou knihu č. 195
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Bílá kniha č. 135
   Vliv oddělení teplých a studených uliček na teplotu a účinnost datového centra

   Oddělení horkého i studeného vzduchu může zlepšit předvídatelnost a účinnost chladicích systémů tradičních datových center. Oba tyto přístupy minimalizují mísení teplého a studeného vzduchu, avšak liší se praktickými rozdíly v implementaci a provozu, které mají značný dopad na podmínky pracovního prostředí, indikátor energetické efektivity PUE a hodiny režimu ekonomizéru. Volba oddělení horké uličky přes studenou uličku může ušetřit 43% ročních nákladů na energii chladícího systému, což představuje snížení o 15% roční hodnoty indikátoru energetické efektivity PUE. Tento dokument zkoumá obě metodologie a vyzdvihuje důvody, proč se oddělení horké uličky ukazuje jako preferovaný osvědčený postup pro nová datová centra. Přečtěte si Bílou knihu č. 135
 • Učte se

  Kalkulátor účinnosti datového centra


  Vliv přístupu k alternativnímu napájení a chlazení na náklady na energii. Kalkulátor účinnosti

  Plánovací kalkulačka pro navrhování datových center


  Dopad technologie fyzické infrastruktury a strategií růstových plánů na klíčové parametry návrhu. Plánovací kalkulačka pro navrhování

  Nástroj pro výběr referenčního návrhu


  Procházejte knihovnu referenčních návrhů Schneider Electric, vybírejte si a porovnávejte, a vyberte optimální návrh, který splňuje vaše požadavky na datové centrum. Volič referenčního návrhu
 • Sledujte

  • Transformované datové centrum

   Chcete být odfouknuti? Podívejte se, jak řešení Schneider Electric transformují vaše datové centrum.
  • Datová centra u vašich dveří: Prefabrikované moduly od společnosti Schneider Electric

   Podívejte se, co vám přijde do cesty. Prefabrikované IT a hydronické moduly od společnosti Schneider Electric. Zatímco vy připravujete vaše pracoviště, my budujeme vaše datové centrum a dodáme jej přímo do vašeho zařízení.
  • DCIM, manažer datového centra a softwarově definované datové centrum

   Zaměření informačních technologií se přesouvá směrem k poskytování abstraktních nebo virtualizovaných IT. Vzestup DCIM a softwarově definovaných datových center může způsobit, že manažeři datových center budou v budoucnosti spravovat IT zařízení.
  • EcoStruxure™ pro datová centra

   Problém: nové technologie vyvíjejí na naše datová centra značný tlak. Řešení: EcoStruxure od Schneider Electric. Software pro správu datových center společnosti Schneider Electric optimalizuje indikátor energetické efektivity (PUE) v datových centrech tím, že rozšiřuje kontrolu a viditelnost od regálu po řadu, od místnosti po budovu.

Chat je dostupný