Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Úspěch petrochemického závodu

Tváří v tvář nestabilitě, vysoké spotřebě energie a neplánovaným odstávkám se tento evropský petrochemický závod rozhodl modernizovat své stárnoucí systémy mechanického řízení. Úspěšná modernizace vyřešila problémy a zajistila stabilitu řízení procesů, přepěťovou ochranu a spolehlivost.

Podívejte se, jak vám mohou naše řešení pro modernizaci pomoci chránit vaše zařízení.

Naše řešení pro řízení turbostrojů
Systémy pro turbíny, generátory, kompresory a pohony, jakož i možnosti mechanického retrofitu a naše špičková ucelená sada aplikovaných inženýrských služeb nám umožňují dodávat našim zákazníkům ucelená řešení.

Řešení a služby TMC

Schneider Electric nabízí ucelenou sadu flexibilních řešení a služeb TMC. Během čtyř desetiletí naši globální experti zlepšili provoz ropných, plynárenských, petrochemických a chemických závodů všech velikostí. Naše řada produktů Triconex™ pokrývá nejkritičtější zařízení, zatímco redundantní a jednoduchá platforma Modicon™ pokrývá běžné úlohy, včetně našich řídicích systémů Guardian.
Up close shot of a turbine, wind energy, windmill, renewable energy.

Vlastnosti řešení

 • Řízení přepětí – na ochranu kompresorů před přepětím používáme pokročilé algoritmy s doplňujícími strategiemi procesní automatizace
 • Řízení výkonu kompresoru – efektivní řízení zátěže pro splnění požadavků procesů při zachování provozních limitů
 • Ovládání odpojování – pro optimální efektivitu nabízíme vynikající řízení odpojování, které umožňuje vyvážení výkonu a regulaci napětí
 • Řízení parních a plynových turbín; řízení pohonů – výjimečné integrované řízení pro zajištění plynulé regulace odběru páry a ochranu strojních zařízení

Výhody

 • Snižuje neefektivitu a nízký výkon kritických kompresorů
 • Snižuje riziko přerušení procesů
 • Snižuje riziko katastrofálních selhání kompresoru
 • Snadné sledování řídicí logiky s průběžnými výsledky dostupnými v reálném čase

Zvyšte bezpečnost a efektivitu

S řešeními a službami pro elektrárny na fosilní paliva, vodní a jaderné elektrárny Schneider Electric pokrývá všechny výkonové konfigurace a potřeby turbín od malých až po ty největší. S více než čtyřmi desítkami let zkušeností jsme vyvinuli řídicí řešení pro obecné a kritické aplikace pro zvýšení bezpečnosti a efektivity.

Vlastnosti řešení

 • Ovládání generátorů — řízení výkonu, poklesu otáček, izochronního provozu, napětí, účiníku a jalového výkonu. Dále nabízíme řešení pro omezení přehřívání a přebuzení, pro sdílení zátěže a odpínání neprioritních zátěží.
 • Automatická regulace napětí (AVR) — Řešení AVR zahrnují řízení napětí a proudu, přizpůsobení napětí při „soft startu“ a přizpůsobení napětí přípojnic pro synchronizaci.
 • Řízení parních a plynových turbín — Integrované sekvence a řídicí prvky zajišťují bezproblémovou regulaci odběrů páry a ochranu strojních zařízení generátorů. Zajišťujeme také strategie řízení pro ohřev parních turbín.

Výhody

 • Chrání kritické prostředky před výpadky a poškozením 
 • Zvyšuje produktivitu a životnost kritických zařízení, jako jsou parní turbíny a generátory
 • Umožňuje sledování výkonu
 • Umožňuje lepší správu technických zařízení
 • Umožňuje vysokorychlostní záznam událostí

Retrofit TMC

Retrofit TMC vede k eliminaci „záhadných skříněk“ a zastaralých mechanických komponent. Řídicí moduly TMC TriconexTM TMC zajišťují pro všechny vypínací vstupy zapojení dva ze tří (2oo3), elektronickou ochranu před překročením maxiálních otáček a online testování a opravy. Vylučují jediné body selhání (SPOF) a obsahují kompletní přístrojové vybavení pro automatické testování a nepřetržitou diagnostiku.
Stáhněte si brožuru

Vlastnosti řešení

Náš mechanický retrofit se zaměřuje na akční členy, výkonové jednotky, snímače a další fyzické komponenty, které zajišťují spolehlivý výkon a odolnost proti výpadkům. Řešení zahrnují:
 • Sestavy vypínacích bloků (Quadvoter) – indikátory otáček odolné proti poruchám s online servisem a certifikací SIL: aktivní a pasivní snímače otáček, které snímají rychlost turbíny a jejich držáky.
 • Zakázkové hydraulické jednotky (HPU) pro retrofit – navržené pro vysokotlaké nebo nízkotlaké hydraulické systémy.
 • Zakázková výměna servopohonů a montáž sestav redundantních regulátorů turbíny (TRAC) – jedná se o standardní online vyměnitelné komponenty odolné proti poruše, které lze konfigurovat pro dva nebo tři servopohony.
 • Retrofit pneumatických akčních členů.
 • Speciální držáky transformátorů s lineárním proměnlivým rozdílem proudů (LVDT) pro dvojnásobně i trojnásobně redundantní zpětnou vazbu regulace polohy ventilů.
 • Snímače axiální polohy a jejich držáky.

Výhody

 • Zkracuje dobu instalace prostřednictvím strategického využití laserového skenování a dalších pokročilých metod reverzního inženýrství.
 • Zlepšuje odezvu a přesnost prostřednictvím vysokotlakých akčních členů a servoventilů.
 • Usnadňuje údržbu eliminací nutnosti dodávek komponent od výrobce originálních zařízení (OEM).
 • Prodlužuje životnost a zajišťuje plynulejší provoz. prostřednictvím separace mazacího a hydraulického oleje.
 • Zvyšuje redundanci zdvojnásobením nebo ztrojnásobením komponent systému.
 • Zvyšuje přesnost regulace – vysokotlaké servopohony a akční členy mají vynikající rozlišení s výrazně nižším průtokem hydraulické kapaliny, což zvyšuje rychlost a přesnost regulace.

Hydraulický vypínací systém turbíny Quadvoter

Redundantní regulátory turbíny (TRAC)

Digitální a inženýrské služby pro TMC

Schneider Electric působí jako nezávislý konzultant pro prostředky a projekty TMC, a to díky desítkám let zkušeností s řízením turbostrojů (TMC). Naše digitální řešení nabízí monitorování vašich zařízení a pomáhá předcházet potenciálním škodám nebo poruchám zařízení, eliminovat neplánované výpadky, snížit náklady na údržbu a zvýšit využití zařízení. Naše tradiční služby mohou v kombinaci se současnými digitálními řešeními zlepšit provozní účinnost, hospodářský dopad a návratnost investic (ROI).
Energy plant in Japan, oil and gas, power management.

Naše digitální řešení

Zabezpečený vzdálený přístup

Zabezpečený vzdálený přístup SRA (Secure Remote Access) spojuje odborníky na TMC společnosti Schneider Electric s technickými zařízeními na místě. To umožňuje zrychlit podporu řešení problémů se zařízením a jeho řízením.

Naše služby

 • Front-end engineering design (FEED) - mějte projektové náklady pod kontrolou s předprojektovým plánováním, front-end loadingem a analýzou proveditelnosti
 • Inženýrská hodnocení TMC – odborné posouzení včetně zlepšení spolehlivosti, analýzy řízení a přístrojového vybavení
 • Podpora uvedení do provozu a spuštění – zajištění, aby všechny systémy a komponenty TMC byly navrženy, instalovány a testovány v souladu s vašimi provozními požadavky

TMC Customer FIRST

Kompletní program placené údržby a technické podpory navržený tak, aby zajistil maximální využití vašich investic po celou dobu životnosti vašich zařízení.

Nabízené produkty a software

 

PLC, PAC a speciální kontroléry

 

HMI (terminály a průmyslová PC)

 

Vijeo Designer

Potřebujete pomoc?

Začnete zde!

Najděte odpovědi hned. Hledejte řešení sami nebo kontaktujte naše experty.

Kontaktujte podporu

Obraťte se na na náš zákaznický servis, kde vám sdělí více informací, poskytnou technickou podporu a pomohou vám se všemi problémy.

Kde nakoupit?

Jednoduše najděte nejbližšího distributora výrobků Schneider Electric ve vašem okolí.

 opens in new Window

Projděte FAQ

Získejte odpovědi procházením tématicky souvisejících nejčastěji kladených otázek.

 opens in new Window

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!

1. Kde se turbostroje používají? 

Téměř každá forma využití obnovitelných zdrojů energie se stroji vyžaduje použití turbostrojů. Ať už jde kompresory, dmychadla, ventilátory, čerpadla nebo turbíny – všechny turbostroje používané ve výrobě, skladování nebo dodávce obnovitelné energie mají řadu společných základních komponent. Obecně se turbostroje dělí do dvou kategorií: v první jsou stroje, které se používají k výrobě energie. Zahrnují parní, vodní a plynové turbíny. V druhé kategorii jsou stroje určené pro zvýšení celkového tlaku pracovní kapaliny nebo plynu. Tato kategorie obsahuje čerpadla, kompresory a ventilátory.  S široce rozšířeným využitím turbostrojů pro různé procesy a pokroky v jejich provozování je nezbytné mít k dispozici špičková řešení pro regulaci a provoz turbostrojů, která zajistí optimální výkon a dosažení energetických cílů.   

2. Na co se turbostroje používají? 

Systémy pro turbíny, generátory, kompresory a pohony, společně s kompetencemi pro mechanický retrofit a rozsáhlou řadou řešení pro turbostroje, umožňují zvyšovat provozní dokonalost a optimalizovat bezpečnost. Turbostroje lze používat pro výrobu energie, v automobilovém průmyslu, v oblasti letectví a kosmonautiky a v dalších úlohách v různých průmyslových odvětvích.  Schneider Electric dodává řešení pro použití turbostrojů v obecných a kritických aplikacích, která zlepšují bezpečnost a provozní efektivitu a zároveň umožňují lepší monitorování výkonu a správu technických zařízení.   

3. Proč jsou řešení pro turbostroje zásadní?   

Zařízení poháněná turbínami musí fungovat nepřetržitě po dobu deseti a více let. To vyžaduje spolehlivé řídicí systémy, odolné mechanické komponenty, prevenci falešného vypínání a schopnost zařízení online testovat a opravovat. Mechanický retrofit může prodloužit životnost regulačních systémů turbostrojů a zvýšit celkovou spolehlivost zlepšením vizualizace, diagnostiky a simulací – což pomáhá zvýšit provozní účinnost zajištěním vyšších otáček. Schneider Electric nabízí pro turbostroje robustní řešení, včetně softwaru, bezpečnostních systémů, řídicích jednotek, jako jsou bezpečnostní systémy EcoStruxure Triconex, DCS EcoStruxure Foxboro, PLA, PAC, vyhrazené řídicí jednotky a rozhraní HMI.